CombiFix

CombiFix

Flexibel flislim

  • Innen- og utendørs bruk
  • Til fliser, klinker, mosaikk, naturstein og porcellanatofliser
  • Oppklebing av isoleringsplater
  • Hefter på gamle fliser og vinyl
  • Høy vedheftnings- og forskytningsstyrke
  • Godkjent til våte rom
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse opp til 5 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, sementbasert, kunststoff-forsterket pulver

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,4
10 x 10 mm
ca. 3,0

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Ydeevnedeklaration nr. 7 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiFix Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004
EN 196
SP-metod 1910

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vann

Åpentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

5 timer ved +20°C

Gangbar/fuging

Etter 24 – 48 timer.

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,2 - 2,2 N/mm²

Trekkstyrke, vinyl

0,7 - 1,2 N/mm²

Klassifisering DS/EN 12004

C2 E

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk og porebetong.
Betongavrettingslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder 14 dager.
Lettklinkerbetongelementer med maks fuktinnhold på 8 %.
Gulv med sementbasert sparkelmasse.
Anhydrittgulv med maks 0,5 % restfukt.
Plass-støpt betong og betongelementer eldre enn 2 måneder.
Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.
Eksisterende fliskledninger, terrazzo.
Vinyl og maling på betong.

Underlag av gips, tre, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig, rengjort for støv, fett og sementslam og være fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens. Kontrollér at eventuell maling er fastsittende og ikke avsmittende.

Vinyl og maling slipes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tynt kontaktlag av Alfix CombiFix.

Oppretting av ujevnheter opp til 5 mm kan foretas med Alfix CombiFix.

Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong samt gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Utvendig tynngrunnes sugende underlag med Alfix CombiFix.

Bruksanvisning

Opprøringen foretas med 0,25 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.
Alfix CombiFix trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter trekkes igjennom med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet, normalt skal det gjøres i løpet av ca. 15 minutter. Ved mosaikk kreves en kraftig fastbanking.
Kontrollér at flisens bakside er dekket.
Ved utendørs bruk, f.eks. trapper og fasader, trekkes alltid lim både på underlag og fliser, så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating-metoden).

 

Bemerk!
Visse naturstein krever særlige forholdsregler.
Det må ikke tilsettes ekstra vann til lim som er som er begynt å avbinde/herde. Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter åpen- og avbindingstiden.
Korrigering av fliser kan normalt foretas innenfor ca. 20 minutter
etter montering, avhengig av underlagets og flisens sugeevne.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix CombiFix på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt