CombiQuickFix

CombiQuickFix

Hurtigherdende, fleksibel flislim

  • Til fliser, klinker, naturstein, storformat- og granittkeramikkfliser
  • Til oppretting av ujevnheter og oppbygging av fall
  • Innen- og utendørs bruk
  • Velegnet ved lave temperaturer
  • Gangbar/fugeklar etter 3 timer
  • Vann- og frostbestandig
  • Smidig konsistens
  • Velegnet til gulvvarme
  • Meget lav emission
  • Lagtykkelser fra 2 - 10 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Lysegrått hurtigherdende sementbasert og kunststoff-forsterket pulver.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
6 x 6 mm
ca. 1,7
8 x 8 mm
ca. 2,3
10 x 10 mm
ca. 2,9
12 x 12 mm
ca. 3,4
Til opretning/spartling
ca. 1,1 kg pr. mm lagtykkelse

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
12
Ydeevnedeklaration nr. 4 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiQuickFix Hurtighærdende, cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter opprørt med vann

Åpentid

Ca. 30 minutter

Brukstid

Ca. 50 min. ved +20°C.

Gangbar/fuging

Etter 3 timer ved +20ºC.

Gangbar/fuging

Etter 12 timer vid +10ºC.

Fullt belastbar

Etter 3 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassifisering
DS/EN 12004 – DS/EN 12002

C2 FE S1

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk og porebetong.

Betongavrettingslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder 14 døgn.

Lettklinkerbetongelementer maks fuktinnhold på 8 %.

Gulv med sementbasert sparkelmasse.

Anhydrittgulv maks 0,5 % restfukt.

Plass-støpt betong og betongelementer eldre enn 2 måneder.

Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.

Eksisterende fliskledninger, terrazzo.

Vinyl og maling på betong.

Alfix Tetningsmasse.

Underlag av gips, tre, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam, samt fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens. Maling skal være fastsittende og ikke avsmittende. Vinyl og maling slipes/matteres med egnet sandpapir.

 

Oppretting av ujevnheter opp til 10 mm kan utføres med Alfix CombiQuickFix.
Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong, gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.

 

Utvendig tynngrunnes sugende underlag med Alfix CombiQuickFix.

Bruksanvisning

Røres opp med 0,22 – 0,25 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver, svarende til 4,4 – 5,0 liter pr. 20 kgs pose, avhengig av om det skal arbeides med produktet som vegglim eller et lettflytende gulvlim.

Alfix CombiQuickFix dras på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, og deretter dras sparkelen igjennom med tannsiden.

Flisene trykkes/vris på plass i det fuktige limet, normalt i løpet av ca.15 minutter.

Ved mosaikk kreves det en kraftig fastbanking.

Kontroller at baksiden av flisene er dekket.
Ved fliser større enn 60 x 60 cm dras limet både på underlaget og
flisene, så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating-metoden).
Ved utendørs bruk, f.eks. trapper og fasader, brukes alltid Buttering-Floating-metoden.

 

Bemerk!
Visse storformatfliser og naturstein krever særlige forholdsregler.
Det må ikke tilsettes ekstra vann til lim som er begynt å avbinde.

Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet man rører pulveret opp i avkorter åpen- og avbindingstiden.


Korrigering av fliser kan normalt foretas i løpet av ca. 15 minutter
etter montering, avhengig av sugeevnen til underlaget og flisene.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix CombiQuickFix på fliser og verktøy fjernes med vann før avbindingen starter. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt