LetFix Universal

LetFix Universal

Fleksibelt flislim – Lett

  • Till fliser, klinker, mosaikk og naturstein
  • Til storformat- og porcellanatofliser
  • Velegnet til oppklebing av isoleringsplater
  • Innen- og utendørs bruk
  • Lang rekkeevne
  • Smidig og lett
  • Fast konsistens
  • Godkjent til våte rom
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse opp til 5 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Hvitt, sementbasert, kunststoff-forsterket pulver med lette fyllstoffer.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,0
6 x 6 mm
ca. 1,5
8 x 8 mm
ca. 1,9
10 x 10 mm
ca. 2,4

Emballasje

18 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
11
Ydeevnedeklaration nr. 1 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix LetFix Universal Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation, ståfasthed og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,35 kg/liter opprørt med vann

Åpentid

20 - 30 minutter

Brukstid

Ca. 5 timer ved +20°C

Gangbar/fuging

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,0 - 2,0N/mm²

Trekkstyrke, frost/tining

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassifisering -
DS/EN 12004 - DS/EN 12002

C2 TE S1

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk og porebetong.
Betongavrettingslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder 14 døgn.
Lettklinkerbetongelementer maks fuktinnhold på 8%.
Gulv med sementbasert sparkelmasse.
Anhydrittgulv maks 0,5% restfukt.
Plass-støpt betong og betongelementer eldre enn 2 måneder.
Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.
Eksisterende fliskledninger, terrazzo.
Vinyl og maling på betong.
Alfix Tetningsmasse.


Underlag av gips, tre, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig, rengjort for støv, fett og overflateslam, samt fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens. Kontrollér at eventuell maling er fastsittende og ikke avsmittende. Vinyl og maling slipes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tynt kontaktlag av Alfix LetFix Universal.


Oppretting av ujevnheter opp til 5 mm kan utføres med Alfix LetFix Universal.
Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong, gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.


Utendørs tynngrunnes sugende underlag med Alfix LetFix Universal.

Bruksanvisning

Opprøringen foretas med 0,4 - 0,5 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver, avhengig av om det skal arbeides med produktet som et fast vegglim eller et lettflytende gulvlim.
Alfix LetFix Universal trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter trekkes igjennom med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet, normalt skal det gjøres i løpet av ca. 20-30 minutter. Ved mosaikk kreves en kraftig fastbanking.
Kontrollér at flisens bakside er dekket.
Ved fliser større enn 60 x 60 cm trekkes lim både på underlag og
fliser, så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating metoden).
Ved utendørs bruk, f.eks. trapper og fasader,
brukes alltid Buttering-Floating-metoden.


Bemerk!
Visse storformatfliser og naturstein krever særlige forholdsregler.
Alfix Letfix Universal er basert på hvit Portland sement, som motvirker fargeforskjelle i lys naturstein.
Dette kan ikke garanteres under alle forhold. Ved porøse eller fuktfølsomme naturstein, anbefales Alfix
QuickFix premium i kombinasjon med en prøvelegging.
Det må ikke tilsettes ekstra vann til lim som er begynt å avbinde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter åpen- og avbindingstiden.
Korrigering av fliser kan normalt foretas innenfor ca. 20 minutter
etter montering, avhengig av underlagets og flisens sugeevne.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix LetFix Universal på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt