NormalFix

NormalFix

Flislim

  • Til keramiske fliser og klinker
  • Til oppklebning av isoleringsplater og limning av veggelementer og byggeblokker
  • Innen- og utendørs bruk
  • Smidig og lett bearbeidelig
  • Velegnet til svømmebasseng
  • Lagtykkelse opp til 5 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, sementbasert, kunststoff-forsterket pulver.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,5
10 x 10 mm
ca. 3,1

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Ydeevnedeklaration nr. 8 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix NormalFix Cementbaseret fliseklæber med forbedret åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004

Andre underlag

Ved tilsetning av Alfix Flexbinder oppnås et fleksibelt lim til bruk på nystøpt betong- og lettklinkerbetong, treplater, plastlaminat, vinyl, glassfiber og stålplater.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,7 kg/liter opprørt med vand

Åbentid

Ca. 20 minutter

Brukstid

5 timer ved +20°C

Gangbar/fuging

Etter 24 – 48 timer.

Fult belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,0 - 1,6 N/mm²

Trekkstyrke, frost/tining

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassifisering DS/EN 12004

C1 E

Lagring

Min. 12 mdr. i uåpnet emballas

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk, porebetong.
Betongavrettingslag, retningsgivende alder 28 døgn.
Plass-støpt betong og betongelementer, eldre enn 6 måneder.


Alfix Tetningsmasse. Underlag av gips, tre, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig, rengjort for støv, fett og sementslam og være fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.


Oppretting av ujevnheter opp til 5 mm kan foretas med Alfix NormalFix.

Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong samt gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv primes med Alfix VåtromsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer

Utvendig tynngrunnes sugende underlag med Alfix NormalFix.

Bruksanvisning

Opprøringen foretas med 0,3 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.
Alfix NormalFix trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter trekkes igjennom med tannsiden.

Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet, normalt skal det gjøres i løpet av ca. 15-20 minutter. Ved mosaikk kreves en kraftig fastbanking.
Kontrollér at flisens bakside er dekket.

Ved utendørs bruk, f.eks. trapper og fasader, uansett flisstørrelse, trekkes alltid lim både på underlag og fliser, så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating-metoden).Bemerk!
Visse storformatfliser og naturstein krever særlige forholdsregler.

Det må ikke tilsettes ekstra vann til lim som er begynt å avbinde.

Vær oppmerksom på, at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter åpen- og avbindingstiden.

Hvis Alfix FlexBinder tilsettes må en påregne en forlenget tørketid.
Korrigering av fliser kan normalt foretas innenfor ca. 15 minutter
etter montering, avhengig av underlagets og flisens sugeevne.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix NormalFix på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt