CeraFill 18 resistant

CeraFill 18 resistant

Høystyrke fugemasse

Til fuging av keramiske vegg- og gulvklinker i områder med høy mekanisk belastning og påvirkning av rengjøringskjemikalier, f.eks. i vaskehaller, verksteder, storkjøkkener, svømmehaller m.m.

  • Til fuging av keramiske vegg- og gulvklinker
  • Til områder med høy mekanisk belastning
  • Velegnet i vaskehaller, verksteder, storkjøkkener, svømmehaller
  • Innen- og utendørs bruk
  • Fugebredder fra 2 mm til 18 mm
  • Meget lett å arbeide med
  • Høy mekanisk styrke
  • Økt kjemikalieresistens
  • Tåler høytrykksrensing
  • CE-klassifisering: CG 2, høy klasse

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver, tilsatt spesialfyllstoff. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i grå.

Rekkeevne

Forbruk

0,8 - 1,6 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +20°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Høytrykksrens

Maks 100 bar

Klassifisering/EN 13888

CG 2, høy klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Opprøring foretas med 0,17 - 0,19 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.

 

Vær omhyggelig med vanndoseringen, hvis man tilsetter for mye vann reduseres både styrke og resistens.

 

Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring. Konsistensen skal være smidig/plastisk og fri for klumper.

 

Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter.

 

Før påføring av fugemassen tørkes flisene over med en fuktig svamp.

Alfix CeraFill 18 resistant påføres best med epoksyfugebrett diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt ned og fugene fylles helt.


Når fugemassen har ”satt seg”, etter ca. 15 – 30 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp, som skylles i rent vann. Fugene skal være godt fylte.

Først arbeides det diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterpå vaskes flisene rene med svampen.

Fugene skal være fylte og stå i forhold til flisenes overflate samt bruk.

De ferdige fugene bør normalt ikke utvaskes dypere enn maks 1 mm. Ved fliser med avrundede kanter kan fugene være avpasset til disse.  Fugene bør ikke være overfylte eller ligge inn over flisene.

Unngå så vidt mulig avsyring. 

Hvis det er nødvendig å fjerne fugeslør fra flisene, skal fugene forvannes før avsyring.
For å sikre full herding og styrkeutvikling er det viktig at fugene holdes fuktige de første 4-5 dagene. Om nødvendig må det ettervannes.

 

Bemerk!
Fugemassen inneholder fargepigmenter som kan være vanskelige å fjerne fra visse typer fliser. I tvilstilfeller bør det prøvefuges.

Eventuell gulvvarme skal være avstengt, og må tidligst tilsluttes etter 14 døgn.
Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden.

Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking.
Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.

Varierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

Ved bruk i bassenger er det viktig at man kjenner vannkvaliteten. Produktet må ikke brukes i bassenger med kalkaggressivt vann.

Rengjøring

Rester av Alfix CeraFill18 resistant på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding.
Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Desember 2019

Alfix holder julestengt fra fredag 20. desember kl. 14.00.
Vi kommer tilbake torsdag 2. januar 2020.

 

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt