RustiqFuge - CeraFill 20

RustiqFuge - CeraFill 20

Klinkefuge

  • Til keramiske vegg- og gulvfliser, rustikke fliser og naturstein osv.
  • Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
  • Gir en grovkornet, rustikk fuge
  • Innen- og utendørs bruk

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 1,0 mm.

Farger

Leveres i grå og lysegrå.
Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Rekkeevne

Forbruk

1,7 - 2,6 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

Egenskaper

Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.
Ved fugebredde mindre enn 5 mm anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5 eller Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.
Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fuging.
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5ºC per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.
Max. fremløpstemperatur +35ºC.

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter opprørt med vann

Brukstid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Opprøring foretas med 0,20 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.


Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter.


Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 påføres med fugebrett eller en myk gummisparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt inn og fugene fylles helt.


Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnligt skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a’Bemerk!
Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlenger brukstiden.


Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herdning oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).


Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.


Varierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

Rengjøring

Rester av Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt