FineFuge - CeraFill 5

FineFuge - CeraFill 5

Flisfuge

 • Til sugende vegg- og gulvfliser, mosaikk og naturstein
 • Innen- og utendørs bruk
 • Fugebredder opp til 5 mm
 • Høy styrke og fargestabilitet
 • Vann- og smussavvisende
 • Klare og intense farger
 • Gir en glatt og ensartet fuge
 • Smidig konsistens

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter.

Farger

Leveres i briljanthvit og lysegrå (5 kg).

Leveres i lysegrå (20 kg).
Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Rekkeevne

Forbruk

0,6 - 1,1 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.
Til fuging av polerte eller rustikke klinker anbefales Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.
Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fuging.
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5ºC per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.
Max. fremløpstemperatur +35ºC.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.
Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

 • Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger. Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.
 • Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke. Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.
 • Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller. Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.
 • Fukt fra underlag og ulik sugeevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere. Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 13888

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Bruksstid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Efter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Klassifisering DS/EN 13888

CG 2, høj klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering.
Røring må gjøres med 0,23 – 0,26 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver. Held vannet i en ren beholder og drys i pulveret under kraftig omrøring. Vær spesiell oppmerksom på å røre inntil konsistensen er helt stabil og glatt uten klumper. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutters hviletid.

 

Alfix FineFuge - CeraFill 5 påføres med fugebrett eller en myk gummisparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt inn og fugene fylles helt.
Når fugemassen har ”satt seg”, etter ca. 15 – 50 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp, som ofte skylles i rent vann. Først arbeides diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterpå vaskes flisene rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater kan etter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a’.
I de fleste tilfeller vil rengjøring med rent vann eventuelt tilsatt eddik være nok til å fjerne slør fra flisene.

 

Bemerk!
Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden.
Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herdning oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).
Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.
Varierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.
Brukes ikke til dryssing med tørrpulver.

Rengjøring

Rester av Alfix FineFuge - CeraFill 5 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt