UniversalFuge - CeraFill 10

UniversalFuge - CeraFill 10

Universalfuge

 • Til keramiske fliser og naturstein med
  moderat eller lav sugning
 • Fugebredder fra 2 mm til 10 mm
 • Klare og intense farger
 • Vann- og smussavvisende
 • Høy styrke og fleksibilitet
 • Innendørs og utendørs bruk
 • Gir en jevn og ensartet overflate
 • Smidig konsistens

Produktkalkulator

FORBEDRET UNIVERSALFUGE ENDRER NAVN

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i hvit, grå (upigmentert), lysegrå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antrasittgrå, svartgrå og lys beige.
Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Rekkeevne

Forbruk

0,5–1,5 kg per m² avhengig av flisstørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

 

 

Enhet Farge Varenr.
5 kg Hvit 4505
5 kg Grå 4045
5 kg Lysegrå 4515
5 kg

Manhattan Stålgrå

4525
5 kg Koksgrå 4535
5 kg Antrasitgrå 4565
5 kg Svartgrå 4545
5 kg Lys beige 4555

 

Enhet Farge Varenr.
20 kg Hvit 4501
20 kg Grå 4041
20 kg Lysegrå 4511
20 kg Manhattan Stålgrå 4521
20 kg Koksgrå 4531
20 kg Antrasitgrå 4561
20 kg Svartgrå 4541
20 kg Lys beige 4551

Egenskaper

Generelt

Brukes til fliser, klinker, mosaikk og naturstein.
Til fuging av sterkt sugende fliser anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5.
Til skjør naturstein anbefales Alfix QuickFuge Premium 8.
Ved fugebredder over 10 mm anvendes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 20.

Fuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Fugene må være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde. På visse typer fliser, f.eks. med matt eller åpen overflate, kan rester av fugemasse være vanskelig å fjerne.
Utfør en prøvefuging hvis du er i tvil.
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.
Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fuging.
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5ºC per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.
Max. fremløpstemperatur +35ºC.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.
Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

 

 • Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger. Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.
 • Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke. Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.
 • Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller. Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.
 • Fukt fra underlag og ulik sugeevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere. Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folder: “Fliser og fuger – rengjøring og pleie med Alfix” Alfix Rense/pleiemiddelserie
Produktinfo for:
Alfix FineFuge – CeraFill 5
Alfix QuickFuge Premium 8
Alfix IndustryFuge – CeraFill 18
Alfix RustiqFuge – CeraFill 20
Alfix Syr a’
Sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Klassifisering/EN 13888

CG 2, høy klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,20 - 0,24 liter rent, kaldt vann per kg pulver. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring. Vær spesielt oppmerksom på å røre til konsistensen er homogen og uten klumper. Etter et par minutters hviletid gjennomrøres fugemassen før bruk.


Alfix UniversalFuge påføres med fugebrett diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt i bunnen av fugene og fugene fylles helt. Når fugemassen er fast på overflaten, innen 1 time, rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Arbeid diagonalt til fugene er pene og jevne.
Rengjør til slutt med en godt oppvridd svamp.


Merk! For tidlig vasking med våt svamp eller varierende uttørkingsforhold kan forårsake fargeforskjeller i fugene.


Eventuell fugehinne på syrefaste fliser kan etter 12 - 24 timer vaskes bort med en mild eddik-/vannblanding.
Til fastsittende fugehinner brukes f.eks. Alfix Syr a’.
Høy temperatur reduserer og lave temperaturer forlenger brukstiden. Beskytt fugene mot trekk og sterk uttørking. Unngå å tildekke med plastfolie eller etterlate blankt vann i fugene de første 3 - 4 døgnene.

Rengjøring

Rester av Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 på fliser og verktøy fjernes med vann innen avbinding. Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt