DuraPuds 710

DuraPuds 710

Heft- og tynnpuss

  • Til tynnpussing på underlag som betong, sokler, murverk av maskinstein
  • Brukes som underlag for sluttpuss eller som ferdig overflate
  • Innen- og utendørs bruk
  • Fiberforsterket
  • Diffusjonsåpen
  • Lav kapillarsuging
  • Velegnet som armeringspuss med glassfibernett
  • Lavt svinn
  • Lagtykkelse 1 - 10 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert fiber- og kunststoff-forsterket pulver. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,8 mm.

Farger

Leveres innfarget i hvit og uten innfarging i sementgrå.

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 11 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 710 Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Brukstid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanndampdiffusjon

µ-værdi: ≤ 25

Tørketid

24 timer ved min. +15°C

Trykkstyrke

>10 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15 °C

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong.
Murverk av for eksempel maskinstein og kalksandstein.
Lettklinkerbetong.
Keramiske fliser, kun innendørs.

Kontakt vennligst vår Service-tekniske avdeling for mer info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, mørtelrester, fett, salt, mose-/algevekst o.l og annen smuss. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med en tørr- eller våt sandblåsing.

Sterkt sugende underlag grunnes/primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med rent vann.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 3,6 – 4,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Etter et par minutter gjennomrøres pussen igjen og er klar til bruk.

 

Tynnpuss på betong, sokler og glatte overflater. Alfix Durapuds 710 påføres i opp til 5 mm pr. Lag og bearbeides med fils- eller pussebrett. 

På ikke sugende underlag utføres arbeidet i 2 trinn.
Først påføres et kontaktlag av Alfix DuraPuds 710.
Tidligst neste dag påføres et nytt pusslag, som filses eller pusses.

 

Tynnpuss på glatt maskinstein. Alfix DuraPuds 710 er velegnet som tynnpuss på murverk av maskinstein. Arbeidet utføres i 2 trinn.
Først påføres et kontaktlag av Alfix DuraPuds 710.
Tidligst neste dag påføres et nytt pusslag, som filses eller pusses.

 

Utfylling av tilbakelagte fuger. Alfix DuraPuds 710 kan brukes til utfylling av tilbakelagte fuger på opp til 10 mm. Pussen påføres underlaget med stålbrett og overflødig materiale skrapes av. Tidligst neste dag påføres et nyt pusslag, som filses eller pusses.

 

Armering med glassfibernett. Alfix DuraPuds 710 kan brukes til armering med Alfix Glasfibernet 4 x 4 mm på underlag hvor det er risiko for sprekkdannelser. Pussen påføres i ca. 3 - 4 mm lagtykkelse. Armeringsnettet trykkes inn i den våte pussen med glatt sparkel. Tidligst neste dag påføres et nytt pusslag som filses eller pusses.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes mer vann til puss som er begynt å avbinde. Utendørs arbeid med heftpuss bør kun foregå i tørt vær ved temperaturer mellom +5 ºC og +25 ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lavere temperaturer enn +5 ºC, skal fasader avdekkes.
Utvendig pussing i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 710 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt