PlaneMix 25 exterior

PlaneMix 25 exterior

Selvutflytende innen- og utendørs avrettingsmasse

  • Velegnet til områder som krever ferdig overflate klar til toppbelegning
  • Til avretting og plansparkling av undergulv
  • Velegnet til f.eks. terrasser, balkonger, vaske- og industrihaller
  • Til rom med risiko for oppstigende fukt
  • Innen- og utendørs bruk
  • Gangbar etter 3 timer
  • Vann- og frostbestandig
  • Til oppbygging av fall
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse fra 2-25 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket pulver.
Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Før belegging skal relativ fuktighet være kjent og avstemt til den aktuelle belegningstypen. Uttørking avhenger av bl.a. temperatur, fuktighet og ventilasjon samt av den underliggende konstruksjonen.


Flislegging: 24 timer ved +20 °C.
Vanntetting og flislegging: Tidligst etter 2 døgn ved +20 °C.

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 30 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 25 exterior
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

EMICODE test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter. opprørt med vann

Flyteevne EN-12706

Ca. 115-125 mm

Brukstid

20 - 30 minutter ved +20°C

Gangbar

Etter 3 timer ved +20°C

Flislegging

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

25 - 35 N/mm²

Lagringstid

Min. 12 mdr. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong med maks fuktighet på 95 % RF og
sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Utendørs

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Underlaget må være bestandig overfor vann og frost.

Eksisterende betonggulv slipes/renses før sparkling.

Betongunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:6.

Tette underlag påføres Alfix Epoxy Grunner med istrøing av sand.
Temperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling, normalt tar det
ca. 1 time ved +20 ºC.
Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring.
Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv.
Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd.
Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

 

Innendørs

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Overflateslam avslipes og underlaget støvsuges.
Glatte overflater matteres.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling.
Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring av PlaneMixPrimer.
Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv.
Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd.
Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 3,2 - 3,6 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås.
Bruk eventuelt blandekar med mikser til opprøring av flere poser av gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med visp og boremaskin/mørteldrill.
Alfix PlaneMix 25 helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med en glatt eller tannet sparkel.
Ved lagtykkelser over 25 mm kan massen strekkes med ovnstørket kvartssand.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.
Sparkellag beskyttes mod trekk, sol- og varmepåvirkning.
Beskytt sparkellaget især i de første 3 døgn, avdekk eventuelt med plastfolie.
Sparkellagets farge og utseende påvirkes av underlagets fuktighet og værets innflytelse.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.
Avslutt altid med en toppbelegning, for eksempel keramiske fliser.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 25 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt