PlaneMix 50

PlaneMix 50

Selvutflytende gulvsparkelmasse

  • Til beton, eksisterende fliser og tre
  • Til avretting og planering af undergulve
  • Som toppbelegning på lager- og industrigulve
  • Innendørs bruk i tørre og våte rom
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Hurtigherdende
  • Velegnet til innstøping av varmekabler
  • Lagtykkelser fra 2-50 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket tørrpulver.
Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

1,7 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Til opretning/støbning tilsættes ca. 30 liter Leca Ø2-4 mm pr. 20 kg pulver.

Emballasje

20 kgs plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Innen beleggning skal den relative fugtighet kjennes og være avstemmt til den aktuelle beleggningstype.
Uttørring avhenger bl.a. av temperatur, fugtighet og ventilasjon samt av den unnerliggende konstruksjons suging.

Fliselegging: Etter 24 timer ved +20ºC/50% RF.

Alfix Vanntetting: Etter 24 timer ved +20ºC/50% RF ved lagtykkelser opp til 35 mm og etter 48 timer ved +20ºC/50%RF for lagtykkelser på 35-50 mm.

Tette belegg som vinyl eller liknende kan utføres etter 1-3 døgn i henhold til nedenstående retningslinjer
målt ved +20ºC/50% RF:
Etter 24 timer ved lagtykkelser mellom 1-32 mm.
Etter 48 timer ved lagtykkelser op til 40 mm.
Etter 72 timer ved lagtykkelser op til 50 mm.
Anbefalt fugtindhold: Max 85% RF.

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 23 DS/EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5

Alfix PlaneMix 50
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke AR0,5 Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

EMICODE test defineret av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter opprørt med vann

Flyteevne EN-12706

Ca. 125-135 mm

Brukstid

20-30 min. ved +20°C

Gangbar

Etter 3 timer ved +20°C

Flislegging

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

40 - 50 N/mm²

Trekkstyrke, betong

1,5 - 2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong med maks fuktighet på 95% RF og sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og tre.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af  Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer. Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 3,0-3,6 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose.
Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås.
Bruk eventuelt blandekar med mikser til opprøring av flere poser av gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med visp og boremaskin/mørteldrill.
Alfix PlaneMix 50 helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med en glatt eller tannet sparkel.
Min. lagtykkelse på betongunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse på treunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning: 5 mm (tørre rum).
Min. lagtykkelse med epoksymaling som toppbelegg: 5 mm


Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.
Sparkellag beskyttes mod trekk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.
Falloppbygging: Ved bruk til gulv med fall reduseres vannmengden til ca. 3 liter/20 kg poser.
Gulvvarme skal være avstengt og bør tidligst tilsluttes etter 7 dager.


Oppretting/støping: Med tilsetning av Leca Ø 2-4 mm oppnås en lettbearbeidelig støpemasse - LetMix - til
lagtykkelser fra ca. 3-15 cm.


Se produktinfo for Tilbehør til Alfix Sparkelmasse

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 50 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt