PlaneMix S12 rapid

PlaneMix S12 rapid

Standfast reparasjonssparkelmasse

  • Til utbedring av f.eks. ujevnheter samt til oppbygging av fall
  • Til utbedring av f.eks. betong, keramikk og tre
  • Innendørs i tørre og våte rom
  • Lett forarbeidning på vegg og gulv
  • Variabel innstilling av konsistens
  • Gangbar innenfor 1 time
  • Klar til belegging etter 2 timer
  • Lang rekkeevne
  • Lagtykkelse, min. opp til 12 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, aluminatsementbasert og kunststoff-forsterket pulver. Utlegges manuelt med håndsparkel.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Plansparkling: ca. 1,3 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
Ved oppretting/plansparkling i lagtykkelser over 5 mm kan det tilsettes ekstra sand, avhengig av kornstørrelse.

 

Sandtype, ovntørret
Dosering i 20 kg PlaneMix S12 Rapid
Kornstørrelse: 0-2 mm
4 kg
Kornstørrelse: 0-4 mm
6 kg
Kornstørrelse: 0-8 mm
10 kg

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 37 DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S12 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Brukstid

Ca. 20 min. ved +20°C

Gangbar

Etter 1 time ved +20°C

Topsparkling/belegging

Etter 2 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

25 - 35 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 måneder. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Faste underlag av betong med maks fuktighet på 95 % RF.
Gips, keramiske fliser, terrazzo og tre.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling

Forbehandling

Undergulvet skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens. Overflateslam eller glatte overflater slipes og støvsuges.
Underlaget primes før sparkling. Bruk Alfix PlaneMixPrimer etter underlagets beskaffenhet.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 0,2-0,3 liter rent, kaldt vann pr. kg pose avhengig av oppgave og ønsket konsistens.
Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring, til blandingen har en klumpfri og smidig konsistens.
Alfix PlaneMix S12 rapid påføres og forarbeides lett med en glatt stålsparkel. Forarbeidningstiden er ca. 20 minutter ved +20 ºC.
Når sparkelmassen begynner å avbinde, kan den formes, glittes eller filtses med fuktig svamp.
Evt. sliping utføres lettest mellom 2-24 timer etter utlegging.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 1 mm.Bemerk!
Bland ikke større porsjoner enn man rekker å bruke i løpet av forarbeidningstiden. Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter brukstiden, og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre nedsatt styrke.
Sparkellag beskyttes mot trekk, sol- og varmepåvirkning.
Bruk i våtrom krever etterfølgende beskyttelse med membran.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix S12 rapid på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt.
Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri evt. rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt