PlaneMix S8 rapid

PlaneMix S8 rapid

Standfast/sigefri universalsparkelmasse

  • Til finsparkling og utbedring av småsprekker og hull, oppretting
  • Til faste underlag av f.eks. betong, keramikk og tre
  • Kan tilsettes sand ved lagtykkelser større enn 3 mm
  • Innendørs til vegger og gulv
  • Primerfri på sementunderlag
  • Lett å blande og røre opp
  • God konsistens
  • Gangbar i løpet av 1 time
  • Klar til belegging etter 2 timer
  • Lagtykkelser fra 0 – 8 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, aluminatsementbasert og kunststoff-forsterket pulver. Utlegges manuelt med glatt stålsparkel.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Plansparkling: ca. 1,1 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirsposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 36 EN DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S8 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/ltr. (opprørt med vann)

Bruksstid

Ca. 20 min. ved +20°C
Ca. 40 min. ved +15°C

Gangbar

1 time ved +20°C

Beleggningsklar

Etter 2 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

20 - 30 N/mm²

Bøyningstrekkstyrke

7 - 9 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 mdr. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Faste underlag av betong med maks fuktighet på 95% RF.
Gips, keramiske fliser, terrazzo og tre.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Undergulvet skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam. Evt. fett/olje og såperester avrenses med Alfix Grunnrens. Overflater med slam eller glatte overflater slipes og støvsuges. Sementbaserte underlag vil heretter være klare for sparkling. Andre underlag primes før sparkling. Bruk Alfix PlaneMixPrimer etter underlagets beskaffenhet.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med ca. 0,28 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.
Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring, til blandingen har en klumpfri og smidig konsistens.
Alfix PlaneMix S8 Rapid påføres og forarbeides lett med en glatt stålsparkel.

 

Forarbeidningstid: Ca. 20 minutter ved +20 ºC.
Når sparkelmassen begynner å avbinde, kan den formes, glittes eller filtses med fuktig svamp.
PlaneMix S8 Rapid kan brukes i lagtykkelser opp til 8 mm. Ved større lagtykkelser enn 3 mm kan det tilsettes opp til 50 % ovnstørket sand.

Evt. ettersliping utføres lettest mellom 2-24 timer etter utlegging.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 1,5 mm.

 

Bemerk!
Bland ikke større porsjoner enn man rekker å bruke innenfor forarbeidningstiden. Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter brukstiden, og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre svakere styrke.
Sparkellag beskyttes mot trekk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix S8 rapid på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt.
Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri evt. rester ut i kloakksystemet

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt