PlaneMix 100

PlaneMix 100

Hurtigherdende støpemasse.

  • Til støping, avretting og reparasjon av undergulv
  • Velegnet til våte rom
  • Innen- og utendørs bruk
  • Jordfuktig konsistens
  • Gangbar etter ca. 3 timer
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Godkjent til våte rom
  • Lagtykkelser fra 20-100 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket pulver.
Til manuell utlegging.
Kornstørrelse opp til 5 mm.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1700 kg pr. m3

 

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
100 mm
ca. 170

Emballasje

20 kgs plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 16 DS/EN 13813 CT-C25-F6 Alfix PlaneMix 100 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter opprørt med vann

Brukstid

Ca. 60 min. ved +20°C

Gangbar/beleggingsklar

Tidligst etter 3 timer

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

25 - 35 N/mm²

Bøyningstrekkstyrke

5-7 N/mm²

Vedheftning

Sammenhengsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 mdr. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med eller uten gulvvarme, på eksisterende fliser, terrazzo og tre.
Brukes med fast forankring eller på glidelag.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam.
Ved underlag hvor det ønskes fast forankring slemmes overflaten med gresskost, med Alfix PlaneMix 100 opprørt med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1.
Dette laget må ikke tørke opp før videre behandling.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 1,8 - 2,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose.
Bruk blandemaskin, tvangsblander eller visp på boremaskin/mørteldrill.
Bland grundig i min. 2 minutter, til det oppnås en jordfuktig konsistens.
Alfix PlaneMix 100 utlegges "vått i vått" på det slemmede underlaget og fordeles jevnt.
Etter komprimering avrettes overflaten med rettskinne/rettholt og pusses sammen.
Om nødvendig glittes overflaten så den framstår glatt og lukket.
Utlegging, sammenpussing og glitning skal utføres i en fortløpende arbeidsgang.
Påbegynn derfor ikke større arealer enn det er mulig å gjøre ferdig innenfor den angitte forarbeidningstiden på ca. 60 minutter.

 

Min. lagtykkelse ved fast forankring på betong: ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: ca. 40 mm.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi svinnsprekker.
Unngå å arbeide i direkte sol.
Gulvvarme skal være avstengt og bør tidligst tilsluttes etter 7 dager.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 100 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt