PlaneMix 80

PlaneMix 80

Hurtig støpemasse.

  • Til oppbygging av våtromsgulv på trebjelkelag, råbetong eller terrazzo
  • Til fast forankring eller til svømmende konstruksjoner
  • Innendørs bruk
  • Gangbar etter 3 timer
  • Klar til tette belegninger etter 24 timer
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelser fra 20-80 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende og sementbasert pulver.
Til manuell utlegging.
Kornstørrelse opp til 5 mm.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1700 kg pr. m3

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
80 mm
ca. 135

Emballasje

20 kg plastlaminerete papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 15 DS/EN 13813 CT-C40-F6 Alfix PlaneMix 80 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter opprørt med vann

Brukstid

Ca. 45 min. ved +20°C

Gangbar

Tidligst etter 3 timer

Beleggingsklar vanntetting/fliser

Tidligst etter 4 timer

Beleggingsklar tette belegninger

Tidligst etter 24 timer

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke 28 døgn

40 - 45 N/mm²

Bøyningstrekkstyrke

5 - 7 N/mm²

Vedheftning

Sammenhengsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Trekonstruksjoner oppbygd på eksisterende bjelkelag etter Alfix temainfo SBi 252 - Betonggulv med PlaneMix 80.
Betong, eksisterende fliser eller terrazzo med fast forankring eller til flytende gulv på glidelag.

For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam.
Konstruksjon med trebjelkelag, se Alfix temainfo SBi 252 - Betonggulv med PlaneMix 80.
Ved underlag hvor det ønskes fast forankring slemmes overflaten med gresskost, med Alfix PlaneMix 80 opprørt med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1. Dette laget må ikke tørke opp før videre behandling. Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med ca. 1,8 – 2,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pulver. Bruk blandemaskin, tvangsblander eller visp og boremaskin/mørteldrill. Bland grundig i min. 2 minutter, til det oppnås en jordfuktig konsistens.
Alfix PlaneMix 80 utlegges “vått i vått” på det slemmede underlaget og fordeles jevnt. Etter komprimering avrettes overflaten med rettskinne/rettholt og pusses sammen. Om nødvendig glittes overflaten, så den framstår glatt og lukket. Utlegging, sammenpussing og glitning skal utføres i en fortløpende arbeidsgang.
Start derfor ikke på større arealer enn det er mulig å ferdiggjøre innenfor den angitte bearbeidingstiden på
ca. 1 time.
Min. lagtykkelse ved forankring på betong: Ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: Ca. 40 mm.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til støpemasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på, at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter brukstiden, og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi svinnsprekker.
Gulvvarme skal være avstengt og bør tidligst tilsluttes etter 7 døgn.
Bruk i våtrom krever etterfølgende beskyttende membran.
Vanntetting og flislegging: 4-6 timer ved +20 ºC.
Tette belegninger: 24 timer ved +20 ºC.
Oversparkling: Kan utføres med f.eks. Alfix PlaneMix S8 rapid eller Alfix PlaneMix S12 rapid etter 4-6 timer.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 80 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt