1K Tetningsmasse

1K Tetningsmasse
  • Innendørs bruk
  • Effektiv tetning under flis
  • Klar til bruk
  • Rissoverbyggende evne
  • ETA godkjent til våte rom
  • Godkjent til radonsikring

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Alfix 1K Tetningsmasse er en flytende 1-komponent tetningsmasse basert på polymerdispersjon.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Vegg: Ca. 1,0 kg/m², forbruket tilsvarer en samlet membrantykkelse på minst 0,5 mm.
Gulv: Ca. 1,84 kg/m², forbruket tilsvarer en samlet membrantykkelse på minst 1 mm.

Emballasje

4 kg og 12 kg plastspann.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Forseglinger

Til forsegling omkring gulvavløp brukes selvklebende Alfix Slukmansjett.
Se særskilt oversikt: “Våtrom – Forsegling ved sluk”.
I overgang mellom vegg og gulv, hjørnesammenføyninger og omkring installasjoner monteres selvklebende Alfix Seal-Strip tetningsbånd.
Montering foretas ved først å fjerne halvdelen av beskyttelsespapiret langs den perforerte kanten og trykke båndet fast. Deretter gjøres det samme med den andre halvdelen.
Alternativt kan anvendes Alfix VT-tetningsbånd og Alfix VT-tetningshjørner, som monteres i Alfix Tetningsmasse.
Til overbygging av sprekker og forsterkning av sammenføyninger brukes Alfix Armeringsvev.
Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix 1K Tetningsmasse.

Belegging

Merkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
1073-CPR-314-2
14
1073-CPR-314-3
Alfix 1K
ETA-09/0048
ETA-11/0501
Ydeevnedeklaration nr. 17

ETA-09/0048
ETA-11/0501

Flislegging

Flislegging

Til oppsetting/legging av fliser skal det brukes Alfix Flislim, type avhengig av underlag og flis.

Avprøvninger

Etag 022 del 1 og 2.
Emisjonsanalyse etter Emicode og SINTEF

Tekniske data

Arbeidstemperatur

Min + 10°C

Densitet

Ca. 1,4 kg/liter.

Flislegging

Normalt etter 24 timer ved +20 °C

Tørketid før vannbelastning

7 døgn +20ºC

Trekkstyrke, betong

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighet

+60°C

Lagringstid

Frostfritt ca. 12 måneder i uåpnet emballasje

Bruksanvisning

Underlag

Puss, min. 2 døgn
Betong, lagtykkelse større enn 100 mm, 14 døgn, max. 90% RF.
Lettklinkerbetong, maks fuktinnhold 8%
Porebetong, gipspuss, våtromsgips-, fibergips- og kalsiumsilikatplater.
Betongavrettingslag, max. lagtykkelse 100 mm, min. 7 døgn.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Kryssfinér på gulv, fuktinnhold 7-12%.

Forbehandling

Puss, murverk, porebetong, betong, lettklinkerbetong, betongavrettingslag samt våtromsplater av sement og polystyren primes med Alfix VåtromsPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:1.
Blandingen påføres med pensel eller rulle.
Tørketid: Ca. 1 time. Forbruk: Ca. 0,1 liter/m².
Våtromsgipsplater og fibergipsplater primes 2 ganger med Alfix VåtromsPrimer, som påføres ufortynnet med pensel eller rulle til full dekning.
Tørketid: Ca. 1 time. Forbruk: Ca. 0,1 liter/m² (120g/m²).
Eksisterende fliskledninger og terrazzo rengjøres med Alfix Grunnrens.

Bruksanvisning

Alfix 1K Tetningsmasse påføres underlaget som et heldekkende og porefritt lag.
Arbeidet utføres med f.eks. malerrulle, pensel eller 4 x 4 mm tannsparkel.
Det er best at påføringen med malerrulle eller pensel utføres i 2 - 3 omganger.
Det er best at påføringen med sparkel utføres i 2 omganger.
Første påføring som et tynt, porefyllende lag.
Ved etterfølgende påføring benyttes en 4 x 4 mm tannsparkel.
Deretter glittes overflaten med sparkelens glatte side.
Tetningsmassen påføres helt inn over forseglingerne.
Tørketid 1K Tetningsmasse: Etter første påføring ca. 3 timer. Etterfølgende lag ca. 12 timer.

Rengjøring

Verktøyet rengjøres i vann før herding/tørking.
Inntørket tetningsmasse fjernes mekanisk eller med et løsemiddel.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt