1K Tetningsmasse

1K Tetningsmasse
  • Innendørs bruk
  • Effektiv tetning under flis
  • Klar til bruk
  • Rissoverbyggende evne
  • ETA godkjent til våte rom
  • Godkjent til radonsikring

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Alfix 1K Tetningsmasse er en flytende 1-komponent tetningsmasse basert på polymerdispersjon.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Vegg: Ca. 1,0 kg/m², forbruket tilsvarer en samlet membrantykkelse på minst 0,5 mm.
Gulv: Ca. 2,0 kg/m², forbruket tilsvarer en samlet membrantykkelse på minst 1 mm.

Emballasje

4 kg og 12 kg plastspann.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Forseglinger

Til forsegling omkring gulvavløp brukes selvklebende Alfix Slukmansjett.
Se særskilt oversikt: “Våtrom – Forsegling ved sluk”.
I overgang mellom vegg og gulv, hjørnesammenføyninger og omkring installasjoner monteres selvklebende Alfix Seal-Strip tetningsbånd.
Montering foretas ved først å fjerne halvdelen av beskyttelsespapiret langs den perforerte kanten og trykke båndet fast. Deretter gjøres det samme med den andre halvdelen.
Alternativt kan anvendes Alfix VT-tetningsbånd og Alfix VT-tetningshjørner, som monteres i Alfix Tetningsmasse.
Til overbygging av sprekker og forsterkning av sammenføyninger brukes Alfix Armeringsvev.
Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix 1K Tetningsmasse.

Belegging

Merkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
1073-CPR-314-2
14
1073-CPR-314-3
Alfix 1K
ETA-09/0048
ETA-11/0501
Ydeevnedeklaration nr. 17

ETA-09/0048
ETA-11/0501

Flislegging

Flislegging

Til oppsetting/legging av fliser skal det brukes Alfix Flislim, type avhengig av underlag og flis.

Avprøvninger

Etag 022 del 1 og 2.
Emisjonsanalyse etter Emicode og SINTEF

Tekniske data

Arbeidstemperatur

Min + 10°C

Densitet

Ca. 1,4 kg/liter.

Flislegging

Normalt etter 24 timer ved +20 °C

Tørketid før vannbelastning

7 døgn +20ºC

Trekkstyrke, betong

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighet

+60°C

Lagringstid

Frostfritt ca. 12 måneder i uåpnet emballasje

Bruksanvisning

Underlag

Puss, min. 2 døgn
Betong, lagtykkelse større enn 100 mm, 14 døgn, max. 90% RF.
Lettklinkerbetong, maks fuktinnhold 8%
Porebetong, gipspuss, våtromsgips-, fibergips- og kalsiumsilikatplater.
Betongavrettingslag, max. lagtykkelse 100 mm, min. 7 døgn.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Kryssfinér på gulv, fuktinnhold 7-12%.

Forbehandling

Puss, murverk, porebetong, betong, lettklinkerbetong, betongavrettingslag samt våtromsplater av sement og polystyren primes med Alfix VåtromsPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:1.
Blandingen påføres med pensel eller rulle.
Tørketid: Ca. 1 time. Forbruk: Ca. 0,1 liter/m².
Våtromsgipsplater og fibergipsplater primes 2 ganger med Alfix VåtromsPrimer, som påføres ufortynnet med pensel eller rulle til full dekning.
Tørketid: Ca. 1 time. Forbruk: Ca. 0,1 liter/m² (120g/m²).
Eksisterende fliskledninger og terrazzo rengjøres med Alfix Grunnrens.

Bruksanvisning

Alfix 1K Tetningsmasse påføres underlaget som et heldekkende og porefritt lag.
Arbeidet utføres med f.eks. malerrulle, pensel eller 4 x 4 mm tannsparkel.
Det er best at påføringen med malerrulle eller pensel utføres i 2 - 3 omganger.
Det er best at påføringen med sparkel utføres i 2 omganger.
Første påføring som et tynt, porefyllende lag.
Ved etterfølgende påføring benyttes en 4 x 4 mm tannsparkel.
Deretter glittes overflaten med sparkelens glatte side.
Tetningsmassen påføres helt inn over forseglingerne.
Tørketid 1K Tetningsmasse: Etter første påføring ca. 3 timer. Etterfølgende lag ca. 12 timer.

Rengjøring

Verktøyet rengjøres i vann før herding/tørking.
Inntørket tetningsmasse fjernes mekanisk eller med et løsemiddel.

Mars 2020

Alfix er aktiv i denne Corona-tid
På Alfix følger vi selvfølgelig regjeringens og helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger...
 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt