2K Tetningsmasse

2K Tetningsmasse

Til vanntetting av underlag før oppsetting/-legging av fliser.

ETA godkjent i.h.t. Etag 022.

Godkjent av Fagrådet for våtrom, NBI Norge.

  • Innen- og utendørs bruk
  • Forarbeidningstid ca. 3 timer
  • Sprekkoverbyggende og høyfleksibel
  • Godkjent til våtrom
  • Basseng inntil 15 m vanndybde
  • Velegnet til kjellervegger, balkonger og terrasser
  • Hurtigherdende
  • Smidig og lett bearbeidelig
  • Godkjent til radonsikring

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Alfix 2K Tetningsmasse består av 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder, polymerdispersjon
- Alfix Quick Sement

Leveres i standard grå og innfarget hvit.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,2 - 1,5 kg/m² pr. mm tørrfilmlagtykkelse.

Emballasje

4 kg og 10 kg plastspann.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Forseglinger

Til forsegling omkring gulvavløp brukes selvklebende Alfix Avløpsmansjett.
Montering av Alfix Avløpsmansjett skjer ved å først fjerne halvdelen av beskyttelsespapiret og trykke mansjetten fast til underlag og avløp. Avløpskragen avfettes først. Husk å fjerne eventuell klemring.

I overgang mellom vegg og gulv, hjørnesammenføyninger og omkring installasjoner monteres selvklebende Alfix Seal-Strip tetningsbånd.

Montering foretas ved å først fjerne halvdelen av beskyttelsespapiret og trykke båndet fast. Fjern deretter beskyttelsespapiret fra den andre halvdelen samtidig med at tetningsbåndet trykkes på plass.

Alternativt til Alfix Seal-Strip tetningsbånd kan det brukes Alfix Armeringsvev. Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix Tetningsmasse.

Til overbygging av sprekker og forsterkning av sammenføyninger brukes Alfix Armeringsvev. Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix Tetningsmasse.

Belegging

Merkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com

10
1073-CPR-314-1
14
1073-CPR-314-3
Alfix 2K

ETA-09/0047
ETA-11/0501

Ydeevnedeklaration nr. 18

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 18

EN 14891:2012
Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
EN14891: CM O1P

Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm² Vandtæthed Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand ≥ 0,5 N/mm² Revneoverbygning ved normaltemperatur ≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C ≥ 0,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Flislegging

Flislegging

Til oppsetting/legging av fliser skal det brukes Alfix Flislim, type avhengig av underlag og flis.

Avprøvninger

ETAG 022 del 1 og 2.
Produktet oppfyller videre kravene til bruk i bassenger ift. de tyske prøvingsforskriftene:

”Testprinsipper for tildeling av et generelt prøvingssertifikat fra byggemyndighetene, for tetningsmaterialer i kombinasjon med fliser og platebelegninger – del 1: Kompositt-tetningssystemer til flytende utlegging.“ Utgave februar 2008.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+ 10°C + 30°C

Densitet

1,3 - 1,4 kg/liter

Anvendelsestid

Ca. 2 timer.

Tørketid

Første strøk: Ca. 1 time ved +20°C.
Andre strøk: Ca. 6 timer

Flislegging

Normalt etter ca. 6 timer efter påføring af sidste strøk

Herdetid

14 døgn ved +20°C

Trykkstyrke, betong

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighet

+60°C

Lagringstid

Oppbevares frostfritt under stabile temperaturforhold best mellom 10-25°C. Store temperaturutsving kan medføre klumpdannelse i binderdelen.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, 48 timer.
Betong, 1 måned, maks 90% RF.
Lettklinkerbetong, maks fuktinnhold 8%.
Avrettingslag, min. 48 timer.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Kryssfinér på gulv, fuktinnhold 7-12 %.
Porebetong, gipspuss, våtromsgips-, fibergips- og kalsiumsilikatplater og Glasroc Hydro.
Våtromsplater av sement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.
Polystyrenplater med sementfiberarmert overflate som f. eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplater.

Forbehandling

Underlaget skal være overflate- eller hvittørt, bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam samt fritt for utblomstringer og forskalingsolje.

Sugende overflater, puss, murverk, porebetong, betong, lettklinkerbetong, betongavrettingslag samt våtromsplater av sement og polystyren primes med Alfix Primer fortynnet med vann i forholdet 1:1.

Våtromsgipsplater, fibergipsplater primes 2 gange med Alfix Primer ufortynnet.

Kalsiumsilikatplater primes 2 ganger med Alfix Primer. Første gang fortynnet med vann i forholdet 1:3. Annen gang ufortynnet.
OBS: Hvis kalsiumsilikatplatene er oppsatt med plastfolie bak primes kun én gang, fortynnet med vann i forholdet 1:3.

Kryssfinér (kun gulv) primes 2 ganger med Alfix Primer. Første gang fortynnet med vann i forholdet 1:3. Annen gang ufortynnet.

Andre godkjente våtromsplater: Kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Eksisterende fliskledninger og terrazzo rengjøres med Alfix Grunnrens.

Bruksanvisning

Alfix 2K Binder og Alfix Quick Sement blandes med visp på boremaskin/mørteldrill til en glatt blanding uten klumper. Ved opprøringen drysses sementen i binderen.
Forarbeidningstid: Ca. 2 timer.

Tetningsmassen påføres underlaget som et heldekkende, porefritt sparkellag.
I våtrom skal forbruket være 1,2-1,5 kg/m².
I basseng og på kjellervegger brukes ca. 2,5 kg/m².

Arbeidet utføres med sparkel i 2-3 omganger. Første påføring som et tynt, porefyllende lag. Ved de neste påføringene benyttes en 4 x 4 mm tannsparkel. Overflaten glittes deretter med sparkelens glatte side. Tetningsmassen smøres helt inn over Armeringsvev, Seal-Strip tetningsbånd og avløpsmansjett.

I bassenger anvendes kun Alfix 2K Tetningsmasse i standard grå og Alfix VT-Tetningsbånd, som oversmøres med tetningsmasse.

Tørketid etter første lag: ½ - 1 time.
Tørketid etterfølgende lag: Ca. 6 timer.
Ved lave temperaturer eller høy luftfuktighet er tørketiden maks 24 timer.

Bemerk!
Opprøring av delmengde: Blandingsforhold: 3 deler binder til 1 del sement etter vekt/volum. Mål opp 0,5 liter sement og 1,5 liter binder i en ren plastspann av passende større lse, og bland med rørekrok montert på boremaskin til en glatt blanding.

Materialer og underlag bør ha samme temperatur. Under arbeidet må tetningsmassen ikke utsettes for kraftig varme eller trekk.
Større lagtykkelser enn 2 mm medfører risiko for sprekkdannelse.

Rengjøring

Verktøyet rengjøres i vann før avbinding.
Inntørket tetningsmasse fjernes mekanisk.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt