FlexBinder

FlexBinder
  • Tillsats för Alfix cementbaserade fästmassor
  • För 2 komponents flexibel fix, klass S2
  • Användas inom- och utomhus
  • Användas som 2 komponents rollbar vidhäftningsprimer
  • Bra häftförmåga till epoxi, trä och stål
  • Mycket lämplig för bassinkant med PVC-Folie
  • Lämplig för natursten och storformatplattor
  • Lågtjocklek upp till 5 mm

Produkt facts

Produkt

Polymerdispersion

Färger

Åtgång

Som tillsats för fästmassor
Flexibel fix blandas med Alfix FlexBinder/vatten 1:1
Åtgång: 0,15 – 0,20 liter binder per kg fästmassa.
Flexibel fix ”klass S2” blandas med Alfix FlexBinder/vatten 2:1
Åtgång: 0,25 – 0,30 liter binder per kg fästmassa.
Kontaktskikt användas Alfix FlexBinder outspädd i fixet.
Åtgång: 0,35-0,40 liter binder per kg fästmassa.
Vidhäftningsprimer, rollbar konsistens, användas Alfix FlexBinder/vatten 1:1
Åtgång: 0,25-0,30 liter binder per kg fästmassa.

Förpackning

Plastdunk om 2,5 liter och 10 liter.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Draghållfasthet enligt CEN-metod
Tryckhållfasthet enligt EN 196
Deformationstest enligt SP-metod 1910

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

Ca 1,03 kg/liter

Torrtid

1-2 timmar (förbehandling)

Öppentid

Ca 30 minuter

Användningstid

Ca 1-2 timmar *)

Gångbar/fogning

Ca 2 dygn vid +20°C *)

Fullt belastningsbar

Ca 14 dygn vid +20°C *)

Dragvidhäftning, betong

1,5 - 2,5 N/mm²

Dragvidhäftning, trä

0,60 N/mm² (brott i underlag)

Dragvidhäftning, PVC

1,0 - 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning

*) Beroende på fästmassa

Bruksanvisning

Underlag

Nygjuten betong, 14 dygn, max 90% RF
Avjämningsskikt, min 2 dygn.
Träskivor på golv i torra rum fuktinnehåll 7–12 %.
Underlag av PVC, PVC plastmattor, PVC folie och stålskivor.
Inte alla underlag är lämpliga utomhus eller till områden med vatten påverkan.

Förbehandling

Underlaget skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor
Rengöring från fett och tvättmedelsrester görs med Alfix Grundrent.
Vinyl och glasfiber ruggas.
Stålytor skall rostskyddas. Rostfritt stål avfettas.

Bruksanvisning

Blandning av fästmassa: Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix
QuickFix premium blandas till lagom konsistens med Alfix FlexBinder/vatten i forhållandet 1:1.
För fix enligt CE klassfikation ”S2” blandas pulvert med Alfix FlexBinder/vatten 2:1.
För maximal flexibilitet blandas Alfix NormalFix med Alfix FlexBinder: 0,4 liter per kg.
Evt. anpassning av konsistens görs med rent vatten.
Kontaktskikt och vidhäftningsprimer: På släta eller täta underlag bredspacklas et kontaktskikt av Alfix
NormalFix, Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandat med Alfix FlexBinder outspädd.
Skikttjocklek: Max 1 mm.
Torktid: 1-2 dygn
På PVC (ej bassäng), stål och epoxibeläggningar kan vidhäfningsprimer alternativt utförs i rollbar konsistens:
Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandas med Alfix FlexBinder/vatten i forhållandet 1:1.
Åtgång: Ca 0,5 liter vätska per kg pulver.
Skikttjocklek: Max 1 mm.
Torktid: 1-2 dygn

 

OBS!
Golvvärme skall vara avstängd.
Extra vatten eller FlexBinder får inte tillsättas fästmassa som har börjat härda.
Tillsats av binder ökar vidhäftningen. Var därför särskilt noggrann vid rengöring av plattor och verktyg.
Härdningstiden förlängs normalt i förhållande till fästmassan, som blandats enbart med vatten.

Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen torkat.
Torkad FlexBinder kan endast avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel till exempel toluen eller aceton.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)