PlaneMix 20

Självutjämnande golvspackel
  • För betong, avjämningsskikt och täta underlag
  • För finavjämning och planspackling av golv
  • Som ytskikt på lager- och industrigolv
  • För användning inomhus
  • Vid renovering och nybygg
  • Goda flytegenskaper i tunna skikt
  • Snabb torktid
  • För uppbyggnad av elburen golvvärme
  • Skikttjocklek från 1 - 20 mm

Åtgångsberäknere

Beräkna åtgang
Beräkna åtgang
Återförsäljare
Återförsäljare