PlaneMix 25 exterior

Självutjämnande golvspackel. Inom- och utomhus
  • Rekommenderas till ytor som kräver en färdig yta för beläggning
  • För avjämning och planspackling på undergolv
  • Till terrasser, balkonger, tvätt- och industrihallar
  • Till rum med risk för kapillärt uppstigande fukt
  • Inom- och utomhus
  • Gångbar efter 3 timmar
  • Vatten och frostbeständig
  • Till uppbyggnad av fall
  • Rekommenderas till värmegolv
  • Lag tjocklek från 2 - 25 mm

Åtgångsberäknere

Beräkna åtgang
Beräkna åtgang
Återförsäljare
Återförsäljare