NormalFix

NormalFix

Kakelfix, grått

  • För keramiska golv- och väggplattor
  • För montering av mineralull och cellplast samt för limning av block av betong och lättbetong
  • Inom- och utomhus
  • Smidigt och lättarbetat
  • Byggtjocklek upp till 5 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa.

Färger

Åtgång

Tandstorlek
Åtgång kg/m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,5
10 x 10 mm
ca. 3,1

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Prestandadeklaration nr. 8 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix NormalFix Cementbaserad fästmassa
med förbättrad
vidhäftning, deformation,
hängförmåga och
öppentid.
För användning både
inomhus och utomhus
Brandklass NPD Farliga ämnen Se säkerhetsdatablad
på www.alfix.com
Vidhäftningsstyrka efter
torr lagring
≥ 0,5 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
värmeåldring
≥ 0,5 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
vattenlagring
≥ 0,5 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
frys-tö-cykler
≥ 0,5 N/mm²

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Provning enligt DS/EN 12004.

Andra underlag

Alfix NormalFix blandat med Alfix FlexBinder ger en flexibel fästmassa för plattsättning på - till exempel - platsgjuten betong och betongelement äldre än 28 dygn, betonggolv med uppvärmning, träbaserade skivor, plastlaminat, PVC och glasfiber.
Även för bassäng-folie och ytor av rostskyddat stål.
Kontakta vår tekniska service för vidare upplysningar.

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,7 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

Ca 20 minuter

Användningstid

Ca 5 timmar vid +20°C

Gångbar/fogning

Efter 1-2 dygn.

Fullt belastningsbar

Efter 14 dygn vid +20°C

Dragvidhäftning, betong

1,0 - 1,6 N/mm²

Dragvidhäftning, frost/tö

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassificering EN 12004

C1 E

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, äldre än 28 dygn.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 6 månader
Golv med cementbaserade spackelmassor.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utföras med Alfix Grundrent.
Utspackling av ojämnheter upp till 5 mm kan utföras med Alfix NormalFix.
Starkt sugande underlag inomhus förbehandlas med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlaneMixPrimer.
Utomhus tunngrundas sugande underlag med Alfix NormalFix

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med ca 0,3 liter vatten per kg pulver.
Alfix NormalFix påföres underlaget med en slät spackel, varefter ytan kammas upp med en tandspackel. Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassan, normalt inom 20 - 30 minuter.
Kontrollera ibland, att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa.
Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattorna storlek utföras dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden

 

OBS!
Vissa storformat plattor och natursten kräver speciella förhållande.
Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härda.
Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
Korrigering kan normalt utföras inom ca 15 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.
Torrtiden förlängs när Alfix FlexBinder tillsätts fästmassan.

Rengöring

Rester av NormalFix på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)