QuickFix premium

QuickFix premium

Snabbhärdande fästmassa för natursten

  • För känsliga natursten t.ex ljus marmor
  • För storformats och porcellanatoplattor
  • Används inomhus i torra och våta utrummen
  • Motverka missfärgningar och utfällningar
  • Lättflytande konsistens till golv
  • Gång-/fogbar efter ca 3 timmar
  • Lämplig för golvvärme
  • Mycket låg emission EC1 plus
  • Skikttjocklek upp till 10 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Vit snabbhärdande cementbaserad fästmassa uppbyggt med hög plasttillsats och lätta fyllnadsmaterialer.

Färger

Åtgång

1,0 – 2,9 kg/m²

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 4 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
15
Ydeevnedeklaration nr. 15 EN
12004:2007+A1:2012
Alfix QuickFix premium
Hurtighærdende, cementbaseret
fliseklæber
med forbedret vedhæftning,
deformation og åbentid.
Indendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C (Krav i våtrum min +10°C)

Densitet

1,2 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

Ca 15 - 20 minuter

Användningstid

Ca 1 timme vid +20°C

Gångbar/fogning

Efter 3 timmar vid +20°C
Efter 12 timmar vid +10°C

Fullt belastningsbar

Efter 1 dygn vid +10°C

Dragvidhäftning, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassificering

C2 FE S1

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn och max fuktighet på 90% RF i fuktresistente natursten.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.
Golv med cementbaserade spackelmassor.
Anhydritgolv max. 0,5 % fukthalt.
Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.
Skivkonstruktioner: Skivorna skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.
Gipsskivor, kalciumsilikatskivor och våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor,
Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Befintlig keramisk beklädnad och cementmosaik.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor.
Utspackling av ojämnheter upp till 10 mm utföras med Alfix QuickFix premium.
Starkt sugande underlag, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlaneMixPrimer.

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med 0,24-0,27 liter rent vatten per kg pulver.
Blandningen skall användas inom ca 1 timme.
Vid varje blandning bör ren hink/verktyg användas.
Alfix QuickFix premium påförs underlaget med en slät spackel varefter ytan kammas upp med tandad spackel.
Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa normalt inom ca 20 minuter.
Vid läggning av mosaik krävs slätning av rillorna och särskilt kraftig fastbankning.
Kontrollera ibland att plattornas baksida är helt täckt med fästmassa.
Vid transparenta natursten, samt vid plattor större än 60x60 cm rekommenderas dubbelt limning (Buttering/Floating metoden).

 

OBS!
Det får inte tillsättas extra vatten till fix som har börjad sin härdningsprocess.
Var uppmärksam på att uppvärmt blandavatten ger snabbare styrktillväxt samt kortare öppentid.
Korrigering av de monterade plattorna kan normalt utföras inom 10 minutter, beroende på underlagets samt plattornas sugförmåga.
Alfix QuickFix premium har särskilda egenskaper som förhindra missfärgningar på natursten,
vilket dock inte kan garanteras i alla fall. Vi rekommenderar därför vid läggning av särskilda känsliga natursten, alltid at utföra ett test fält. Kontakta gärna vår Service-tekniska avdelning.
Alfix QuickFix premium är inte ägnad till ytor med kontinuerlig vattenbelastning (Bassäng och liknande).
Vid tillsättning av Alfix FlexBinder uppnås en extra flexibel fästmassa till användning på kritiska underlag.
Rekommenderas enbart i samband med keramiska plattor.
Till fogning av natursten rekommenderas Alfix QuickFuge 8 premium.
Eventuell golvvärme skall vara avstängd.

Rengöring

Rester av QuickFix premium på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat. Härdad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)