QuickFuge - Premium 8

QuickFuge - Premium 8

Snabbhärdande naturstensfog

 • Till alla typ keramiska kakel- och klinkerplattor och mosaik
 • För känsliga natursten ex ljus marmor
 • Används inomhus i torra-/våta utrummen
 • Fogbredd från 2 mm till 8 mm
 • Motverkar missfärgningar och utfällningar
 • Vatten och smutsavvisande
 • Snabbtorkande, kan jämnas/tvättas tidigt
 • Bra fyllningsförmåga
 • Gångbar efter 3 timer
 • Mycket låg emission EC1 plus

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Snabbhärdande cementbaserat fogbruk. Förstarkt med flexibelt kunststof.
Infärgad med ljusäkta färgpigment. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,2 mm.

Färger

Vit, ljusgrå, grå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antracitgrå, svartgrå och jura beige.
Färgnyckel kan beställas

Åtgång

0,8 - 1,3 kg per m² beroende av plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg

Egenskaper

Allmänt

Fogning kan normalt utföras 3-48 timmar efter avslutad plattsättning.
Vid plattsättning med Alfix QuickFix premium eller Alfix CombiQuickFix kan fogning i många fall utföras redan efter 3 timmar.
Fogarna skall vara väl rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup.
Plattytan ska vara torr. Vid starkt sugande plattor rekommenderar vi att ytan fuktas med rent vatten, för att begränsa plattornas sugförmåga.
Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.
Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn
efter fogningen.
Golvvärmen ökas stegvist med +5˚C per dygn till önskad temperatur har nåtts.
Max framlöps-temperatur +35˚C.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.
Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

 

 • Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger. Åtgärd: Tvätta med t.ex. Alfix Syr á.
 • Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka. Åtgärd: Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.
 • Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå. Åtgärd: Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.
 • Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen. Åtgärd: Tvätta av flera gånger med en blandning av tvålflingor och vatten.

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Enligt EN 13888

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C
Krav för godkända våtrum +10° C.

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

30 minuter vid +20°C

Gångbar

Efter 3 timmar vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 24 timmar vid +20°C

Klassificering - EN 13888

CG 2 W A, högsta klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Blanda med 0,20 - 0,25 liter rent kalt vatten pr kg pulver. Häll pulver i en ren hink och tillsätta vattnet under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och ytan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ett par minutter. Fogmassan skall användas inom ca 30 minutter.
OBS! Vid varje blandning används rent verktyg/hink.
Alfix QuickFuge - Premium 8 påförs med fogbrätt, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.
När fogmassan är yttorr, inom 20 - 40 minutter, bearbetas ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten. Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter torkas plattorna rena med svamp.
Använda så litet vatten som möjligt.
Eventuell fogslöja/slam kan på syrafasta plattor avlägsnas efter 12 - 24 timmar med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a’.
I de flesta fall kan rengöring med rent vatten, tillsatt litet ättika, vara tillräckligt för att ta bort eventuellt fogslöja/slam.
OBS! Marmor, och kalksten tåler inte surt rengöringsmedel.

 

 

OBS!
Fogmassan innehåller färgpigment, som kan vara svåra att få bort från vissa typ plattor.
Infärgad fogmassa kan i början avge överskjutande färg. Förbehandling av sugande natursten med Alfix Impregnering underlätta fogningen och tvättningen av kakelytan. Alfix QuickFuge - Premium 8 har en särskild förmåga att undvika missfärgningar och utfällningar på natursten. Detta kan dock inte garanteras under alla förhållande. Vid känsliga natursten rekommenderar vi därför att det utförs en provfogning, för att säkerställa det förväntade resultat eller kontakta vår Service Tekniska avdelning för råd. Ha uppmärksomhet på, att hög rumstemperaturer ger kort bearbetningstid och låg temperatur ökar bearbetningstiden.
Eventuell golvvärme skall vara avstängd. Skydda fogarna mot drag och kraftig uttorkning. Nyfogade ytor får inta täckas med plastfolie eller liknande.

Rengöring

Rester av Alfix QuickFuge - Premium 8 på plattor och verktyg tas bort med vatten, innan fogmassan härdare. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt, skölj därför aldrig rester ut i avlopp.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)