DuraPuds 615

DuraPuds 615

Vattenavvisande sockelputs

  • För putsning på betong, leca, tegelsten, och cellplast, EPS/XPS
  • Mycket lämplig för socklar under marknivå
  • Hög hållfasthet
  • Vattenavvisande och diffusionsöppen
  • Mycket låg kapillärsugning
  • Motverkar uppstigande fukt från marken
  • Skikttjocklek 3 - 15 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat konstmaterial förstärkt pulver. Innehåller kvartssand med kornstorlek på upp till 1,2 mm.

Färger

Levereras i cementgrå.

Åtgång

Cirka 1,4 kg/m² per mm skikttjocklek.

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 2 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 615
Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter upprört med vatten

Användningstid

1-2 timmar vid +20 °C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

48 timmar vid minst +15 °C

Tryckhållfasthet

> 8 N/mm²

Exponeringsklass

MX 4

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid min. +15°C

Lagring

Min.12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong, hålblock, lättklinkerbetongelement och lecablock.
Cellplastisolering av Expanderad polystyren (EPS) eller extruderad polystyren (XPS) med cementfiberarmerad översida.

Kontakta gärna vår servicetekniska avdelning för mer information.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt och rengjort från damm, lösa murbruksrester, fett, salt, beväxtning och annan smuts. Beroende på underlagets beskaffenhet kan det vara nödvändigt med torr- eller våtsandblästring.


På betong, leca- och hålblock utförs en kvastning av sand/cement 1:1. Alternativt påförs ett räfflat kontaktskikt av Alfix DuraPuds 830 fasadlim. Torktid: Cirka 1 dygn.

Bruksanvisning

Blandning sker med cirka 3,0 liter rent, kallt vatten för 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd borrmaskin med rörkrok eller blandare. Efter ett par minuter rörs putsen om igen och är sedan färdig för användning.

 

Utan armering
Alfix DuraPuds 615 sockelputs påförs i upp till 10 mm per lager med slät stålbrett. När putsen har satt sig, kan den bearbetas med putsbrätt tills ytan är färdig.

 

Armering med glasfibernät
Alfix DuraPuds 615 sockelputs används i Alfix fasadisoleringssystem för putsning på sockelisolering av EPS eller XPS.
Putslagret utförs såsom en behandling med 2 skikt:
Den första dagen påförs putsen med stålbrätt med skikttjocklek 3 - 4 mm.
I det våta putsen monteras Alfix Glasfibernät 4 x 4 mm.
Vid skarvar ska nätet överlappa med minst 10 cm. Armeringsnätet pressas in lätt i ytan på den våta putsen med glat spackel.
Det är viktigt att armeringsnätet placeras ytterst i putslagret.
Dag 2 påförs ett nytt heltäckande skikt Alfix DuraPuds 615 sockelputs med en lagertjocklek på 3–4 mm. När putsen har satt sig, kan den bearbetas med putsbrätt tills ytan är jämn och slät.

 

Obs!
Ytterligare vatten får inte tillsättas till putsen när den börjat hårdna. Utomhusarbete med fästputs bör endast utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 °C och +25 °C, dock inte i direkt solsken. Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 °C, ska fasader täckas.
Utvändig putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 615 sockelputs på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det hårdnat. Cementbaserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)