DuraPuds 703

DuraPuds 703

Infärgad tunnputsbruk

  • Till tunnputsning av murverk av slagen tegelsten
  • Lämpligt som slutputs på mineraliska underlag
  • Inom- och utomhus
  • Vattenavvisande och väderbeständig
  • Heltäckande enhetlig färg
  • Diffusionsöppen
  • Låg förbrukning
  • Skikttjocklek 1 - 3 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat pulver med plasttillsats, infärgad med ljusäkta UV-beständiga pigment. Innhåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,8 mm.

Färger

Levereras i infärgad vit och opigmenterad cementgrå.

Åtgång

1,5 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 10 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 703
Mineralsk puds
CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W0
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,55 kg/liter upprört med vatten

Användningstid

3 - 4 timmar vid +20°C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

24 tim vid min. +15°C

Tryckhållfasthet

>10 N/mm²

Exponeringsklass

MX 3.1

Fuldt belastbar

Efter 7 dygn vid min +15°C

Lagring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Underlag
Slagen tegelsten, uttorkad och härdad 1-4 månader. Max fuktinnehål 3% efter vikt.
Håltegelsten.
Lättbetong.
Puts, 2 dygn.
Betong, 14 dygn, max 90% RF.
Lättklinkerbetong, max fuktinnehåll 8%.
Befintliga keramiska plattor. Endast inomhus.
Målade ytor. Endast inomhus.
Gipsbaserade skivor, som till exempel gipskartongbeklädd, våtrumsgips, fibergips och Glasroc Hydro.
Cementbaserade plattor, som till exempel Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt
Internit VR.
Kontakta vänligast vår Service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Förbehandling

Murverk av slagen tegelsten: Murverket skall framstå med helt fyllda fogar. Före putsning skall murverket vara fast, fullt härdat och uttorkat och det får inte vara utfällningar.
Kraftigt sugande murverk förvattnas innan påföring.
Äldre befintliga murverk av slagen tegelsten skall vara fast, rengjort från damm, bruksrester, fett, salt, organiska växter och annat smuts. Det kan vara nödvändigt att lågtrycks- sandblästra gammalt murverk innan putsning. Detta skall ske med så lite vatten som möjligt.
Efterföljande skall murverket uttorkas.
Utomhus: Om underlaget har svag eller begränsad sugförmåga, kan det rekommenderas att utföra ett kontaktskikt med Alfix DuraPuds 710.
Murverk av maskinsten: Murverket skall framstå med komprimerade och fyllda fogar. Innan putsningen
skall ytan vara helt avhärdat och uttorkas, utfällningar eller liknande får inte förkomma.
Äldre befintlig murverk av slagen tegelsten skall vara fast, rengjort från damm, bruksrester, fett, salt,
organiska växter och annat smuts. Maskinsten eller tegelsten med låg sugförmåga skall alltid påföras ett
kontaktskikt av Alfix DuraPuds 710.
Lättbetong, puts, betong, lättklinkerbetong: Starkt sugande underlag inomhus av till exempel lättbetong, primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten 1:6.
Utomhus påföres sugande underlag ett kontaktskikt med Alfix LetFix.
Skivunderlag, befintliga keramiska plattor och målade underlag: Underlaget påförs kontaktskikt med Alfix LetFix eller Alfix DuraPuds 710.
Måste vara torr för nästa dag.

Bruksanvisning

Tunnputsbruket tillreds med 4,4 – 4,8 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare, strö pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Bruket är klart till användning efter ett par minuter.

Alfix DuraPuds 703 påföres i ett tunnt skikt med stålbrett. När bruket är fingertorrt, filtas ytan med fuktig svamp eller filtbrett för att uppnå ett heltäckande och liknande resultat.
För att undgå färgskiftningar mellan brukssatserna bör väggytan färdigställas i en arbetsgång.

 

Observera!
Det får inte tillsättas ytterligare vatten till bruk som har börjat härda. Vid användning av infärgad tunnputs är liknande vattendosering och filtning viktigt för att uppnå ett bra resultat.
Utomhus arbete med tunnputs bör endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5ºC och +25ºC, och inte i direkt sol.
Vid risk för regn eller lägre temperaturer under +5ºC, skall fasaden täckas.
Utvändig putsning i vintermånader kan inte rekommenderas.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 703 på verktyg avlägsnas med vatten innan härdning. Cementbaserade produkter härdar i vatten, häll därför aldrig rester av bruk i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)