DuraPuds 810

DuraPuds 810

Flexibelt fiberputsbruk

 • För grundputsning på kritiska underlag
 • Kräver slutputsning/ytbehandling
 • Lämpligt som armerad grundputs på fasadisolering
 • För användning inom- och utomhus
 • Fiberförstärkt
 • Hög vidhäftning och flexibilitet
 • Vattenavvisande och diffusionsöppet
 • Minskar risken för sprickbildning
 • För armeringsputs med glasfibernät
 • Icke brännbart
 • Skikttjocklek 2 - 10 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat pulver med fiber- och plasttillsats. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 1,2 mm.

Produkten är en grundputs där alltid behöver en slut puts som ytskikt.

Färger

Grå.

Åtgång

Ca 1,4 kg/m² per mm skikttjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Innan ytbehandling putsskikt måsta vara genomhärdat och torr.
Torktid är ca 1 vecka vid +20ºC.

 

Som en avslutande puts rekommenderas en diffusionöppet och vattenavvisande puts på cement bas som DuraPuds 804 eller DuraPuds 800 SR, silikonputs.

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 3 EN 998-1:2010
Alfix DuraPuds 810 Mineralsk puds CS III
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter upprört med vatten

Användningstid

3-4 timmar vid +20°C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

24 tim vid min. +15°C

Tryckhållfasthet

>6 N/mm²

Exponeringsklass

MX 4

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid min. +15°C

Lagring

Min.12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong.
Murverk av t.ex. håltegelsten och kalksandsten.
Mineralullsisolering (Fasadbatts)
Lättklinkerbetong.
Cellplastisolering av expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS).
Skivunderlag till fasadputs

 

Vid val av isoleringsmaterial ska man vara uppmärksam på nationella regler beträffande brand.
Kontakta vår service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och rengjort från damm, lösa bruksrester, fett, salt, mögel och annat smuts.
Kraftigt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad 1:6 med rent vatten.

Bruksanvisning

Putsbruket blandas med 3,6–4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under omrörning till en klumpfri massa. Efter ett par minuter genomrörs bruket igen och är klart för användning.

 

Armerat putsskikt på fasadisolering och skivunderlag.
Alfix DuraPuds 810 kan användas för grund- och armeringsputsning på isolering som 2-skiktsbehandling:
Dag 1 påförs putsbruket med stålspackel i en skikttjocklek på 5-6 mm.
I det fuktiga bruket monteras Alfix Glasfibernät 4 x 4 mm.
Nätet ska överlappa fogar med minst 10 cm. Armeringsnätet pressas försiktigt in i ytskiktet på det våta putsbruket med en slät spackel.
Det är viktigt att armeringsnätet placeras ytterst i putsskiktet.
Dag 2 påförs ett nytt heltäckande skikt Alfix DuraPuds 810 i en skikttjocklek på 2–3 mm. När putsbruket har satt sig kan det bearbetas med putsbräda tills ytan är jämn.

 

Armerat putsskikt på betong, murverk
Alfix DuraPuds 810 kan användas för armering med Alfix Glasfibernet 4 x 4 mm på underlag där det är risk för sprickbildning.
Putsbruket påförs i en skikttjocklek på 3–4 mm.
Armeringsnätet pressas in i den våta putsen med en slät spackel.
Tidigast nästa dag påförs ett nytt lager Alfix DuraPuds 810 i ca 2 mm skikttjocklek.

 

Häftputs på betong, murverk.
Alfix DuraPuds 810 kan användas till underlag där man önskar starkare vidhäftning. Används i upp till 10 mm och bearbetas med putsbräda.
På svagt sugande underlag utförs arbetet som en 2-skiktsbehandling.
Först påförs ett kontaktskikt av Alfix DuraPuds 810.
Tidigast nästa dag påförs ett heltäckande skikt Alfix DuraPuds 810.

 

Obs!
Det får inte tillsättas ytterligare vatten till bruk som har börjat härda. Utomhus arbete med putsbruk bör endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5 och +25 ºC, och inte i direkt solljus.
Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 ºC ska fasader täckas.
Utvändig putsning på vintern kan inte rekommenderas.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 810 på verktyg m.m. avlägsnas med vatten innan härdning. Cementbaserade produkter härdar under vatten. Häll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)