DuraPuds 830

DuraPuds 830

Flexibelt fasadlim – Lätt

  • För montering/sättning av fasadisolering
  • För mineralull och cellplast, EPS/XPS
  • För användning inom- och utomhus
  • Lätt, smidig och hållfast konsistens
  • Mycket lämplig för utjämning av gropar och ojämnheter
  • Låg åtgång
  • Skikttjocklek 3 - 30 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat konstmaterialförstärkt pulver med lätta tillsatsmaterial. Kornstorlek upp till 1 mm.

Färger

Ljusgrå

Åtgång

För utjämning: 0,9 - 1 kg/m² per mm.
För montering: Cirka 3 kg/m².

Förpackning

18 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Isolering

Fasadskivor av mineralull.
Cellplastisolering av expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS).
Vid val av isoleringsmaterial måste man vara uppmärksam på nationella regler vad gäller brandisolering.
Kontakta vår Service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Isolerhållare får inte monteras förrän isoleringslimmet har härdat klart, normalt efter 1 - 2 dygn.

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

SP Fire 105

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,1 - 1,2 kg/liter utrörd med vatten

Användningstid

2 - 3 timmar vid +20 °C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

24 timmar vid minst +15 °C

Tryckhållfasthet

> 5 N/mm²

Brandklass

Obrännbar

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid min. +15°C

Lagring

Min.12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Används på fasta underlag av betong, murverk, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt och rengjort från färg, lösa murbruksrester, fett, salt, beväxtning och annan smuts.
Utskjutande delar och gropar ska utjämnas. Utjämning av gropar och ojämnheter kan utföras med Alfix DuraPuds 830 isoleringslim upp till 30 mm. Utjämning i heltäckande skikt dock högst 10 mm.

 

Starkt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd 1:6 med rent vatten.

Bruksanvisning

Upprörning sker med cirka 4,7 – 5,0 liter rent, kallt vatten för varje 18 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under omrörning till en klumpfri massa. Använd borrmaskin med rörkrok eller blandare. Efter ett par minuter rörs putsen om igen och är sedan färdig för användning.

 

Fasadisoleringsskivor – ojämn underlag
Lägg isoleringsskivan på ett fast underlag med baksidan upp. Lägg på DuraPuds 830 fasadlim på skivan med en lagningsslev. Lägg en jämn remsa hela vägen längs kanten, cirka 5 cm bred. Tryck sedan av sleven längs kanten och tryck limmet cirka 1 cm innanför kanten. Lägg på lim av en handflatas storlek på 3 ställen längs mitten av skivan.

 

Tryck/pressa fast skivan, med det nyss påförda limmet, mot väggen. Skivorna ska monteras i förband och helt tätt ihop. Passningsbitar hellimmas. Mot fönster och utvändiga hörn används alltid fabriksskurna kanter, vilka ska vara raka och i vinkel. Undvik lim i skivskarvar.
Limkontaktytan mellan isolering och underlag ska utgöra minst 50 %.

 

Fasadisoleringsskivor/lameller – plant underlag
Lägg på DuraPuds 830 fasadlim med minst 10 x 10 mm tandspackel på hela skivan baksida. Undvik lim på kanterna.
Tryck/pressa fast skivan, med det nyss påförda limmet, mot väggen. Skivorna ska monteras i förband och helt tätt ihop. Mot fönster och utvändiga hörn används alltid fabriksskurna kanter, vilka ska vara raka och i vinkel.
Limkontaktytan mellan isolering och underlag ska utgöra cirka 100 %.

 

Obs!
Ytterligare vatten får inte tillsättas till putsen när den börjat hårdna. Utomhusarbete med fästputs bör endast utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25 °C, dock inte i direkt solsken.
Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 °C, ska fasader täckas. Utvändig putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 830 isoleringslim på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det hårdnat. Cementbaserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)