PlaneMix 100

PlaneMix 100

Snabbhärdande cementbruk – slipsats

  • För gjutning, avjämning och reparation av betong
  • För golv i våtutrymme
  • Inom- och utomhus
  • Jordfuktig konsistens
  • Gångbar efter ca 3 timmar
  • Mycket lämpligt vid renovering
  • Lagtjocklek från 20-100 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått snabbhärdande cementbaserat och plastförstärkt pulver.
För manuell utläggning. Kornstorlek upp till 5 mm.

Färger

Åtgång

Ca. 1700 kg pr. m³

 

Lagtjocklek i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
100 mm
ca. 170

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning


 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 16 DS/EN 13813 CT-C25-F6 Alfix PlaneMix 100 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter (upprört med vatten)

Användningstid

Ca 60 minuter vid +20°C

Gångbar/beläggningsklar

Tidigast efter 3 timmar

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

25 - 35 N/mm²

Böjdraghållfasthet

5-7 N/mm²

Vidhäftning

Sammanhängsstyrka ca 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med eller utan golvvärme, klinker, terrazzo och träbaserade skivor.
Används med fast förankring eller på glidskikt.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Vid fast förankring, skall ytan slammas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och Alfix PlaneMix 100 i förhållande 1:1. Blandningen påföres med kvast eller pensel och arbetas grundligt in i ytan. Slammat får inte torka upp innan nästa behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10ºC.

Bruksanvisning

Cementbruket tillreds med 1,8 - 2,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg´s säck.
Använd blandmaskin, tvångsblandare eller borrmaskin med rörkrok. Blanda grundligt i min. 2 minuter, tills det blir en jordfuktig konsistens.


Alfix PlaneMix 100 utläggs ”vått i vått” på det slammade underlaget och fördelas jämnt. Efter komprimering avrättas ytan med rätskiva/rätstock och putsas samma.
Om nödvändigt glättas ytan, så den framstår jämn och stängd.


Utläggning, sammanputsning och glättning skall utföras i en fortlöpande arbetsgång. Påbörja därför inte större ytor, än det är möjligt att färdiggöra inom den angivna användningstiden på ca 60 min.


Min. lagtjocklek vid fast förankring på betong: ca 20 mm.
Min. lagtjocklek på glidskikt: ca 40 mm.

 

OBS!
Tillsätt icke extra vatten till cementbruk, som har börjat härda.

Var uppmärksam på, att vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger torrtiden.

Undgå att arbeta i direkt sol.

Ev. golvvärme skall vara avstängd och bör tidigast startas efter 7 dygn.

 

Rengöring

Rester av PlaneMix 100 på verktyg avlägsnas med vatten innan bruket härdat. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av slipsats i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)