LetMix

LetMix

Lätt slipsats med Alfix PlaneMix 50 og Leca

Användning i samband med spackling och gjutning med Alfix PlaneMix 50

Produkt facts

Färger

Åtgång

Förpackning

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

20 kg PlaneMix 50 og 32 ltr. Leca Ø2-4 mm:

 

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

0,88 kg/liter

Användningstid

Ca 50 min. vid +20°C

Gångbar

Efter 2-3 timmar vid +20°C

Flytspackel

Efter 2-3 timmar vid +20°C

2K Tätningsmassa

Efter ca 24 timmar vid +20°C

Plattläggning

Efter 12 timmar vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

5 - 7 N/mm²

Isoleringsförmåga

Ca 0,27 W/m K

 

20 kg PlaneMix 50 og 16 ltr. Leca Ø2-4 mm:

 

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,45 kg/liter

Användningstid

Ca 50 min. vid +20°C

Gångbar

Efter 2-3 timmar vid +20°C

Flytspackel

Efter 2-3 timmar vid +20°C

2K Tätningsmassa

Efter ca 24 timmar vid +20°C

Plattläggning

Från 12 timmar vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

20-25 N/mm²

Isoleringsförmåga

Ca 0,53 W/m K

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Avjämning/gjutning – Icke-belastning bärande konstruktioner
(20 kg PlaneMix 50 och 32 liter Leca® Ø 2-4). 
Vid skikt tjocklek mellan 30-150 mm användas Alfix PlaneMix 50.
Spacklet tillreds med 3,2-3,6 liter rent, kallt vatten pr. 20 kg säck.
Massan skall efter blandning vara klumpfri och homogen.
32 liter Leca 2-4 mm tillsättas var säck 20 kg Alfix PlaneMix 50. Denna LättMix blandas till en klumpfri och homogen massa och utläggas/gjutas. Tryck/komprimera ytan till den är fast och stabil. Torktid innan topbeläggning med flytspackling: ca 2-3 timmar
Flytspackling utförs med 5 – 10 mm Alfix PlaneMix 50.

 

Skikttjocklek i mm
Åtgång PlaneMix 50, kg/m²
Åtgång Leca Ø2-4 mm, l/m².
45
25
40
70
39
62
90
50
80
110
61
97
135
75
120
150
83
132

 

Avjämning/gjutning – Belastning bärande konstruktioner
(20 kg PlaneMix 50 och 16 liter Leca® Ø 2-4). Vid skikt tjocklek mellan 30-150 mm användas Alfix PlaneMix 50 - ingår som en bärande del i konstruktionen.
Spacklet tillreds med 3,2-3,6 liter rent, kallt vatten pr. 20 kg säck.
Massan skall efter blandning vara klumpfri och homogen.
16 liter Leca 2-4 mm tillsättas var säck 20 kg Alfix PlaneMix 50. Denna LättMix blandas till en klumpfri och homogen massa och utläggas/gjutas. Tryck/komprimera ytan till den är fast och stabil.

 

Skikttjocklek i mm
Åtgång PlaneMix 50, kg/m²
Åtgång Leca Ø2-4 mm, l/m².
45
44
35
70
69
55
90
88
71
110
108
86
135
132
106
150
147
118

Rengöring

Rester av LetMix på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Downloads

Downloads

Produktinfo

 

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)