PlaneMix 30

PlaneMix 30

Självutjämnande golvspackel

  • Rekommenderas till ytor som kräver en färdig yta för beläggning
  • För finavjämning och planspackling på undergolv
  • För användning inomhus
  • Till nybyggnation och renovering av kontor, hotell m.m.
  • Gångbar inom 2-4 timmar
  • Skikttjocklek från 2-30 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver.
Kan påföras manuellt eller med pump.

Färger

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Före beläggning av ytan skall den relativa fuktigheten mätas och avstämmas med det material som skall beläggas på ytan. Uttorkning beror bl.a. på temperatur, fuktighet och ventilation samt den underliggande konstruktionen.
Plattläggning: 1 dygn vid +20°C för lagtjocklek upp till 3 mm och 7 dygn vid lagtjocklek på 30 mm.
Täta beläggningar: Riktvärde torrtid ca 3 dygn vid +20°C för 3 mm lagtjocklek motsvarar ca 85%RF och 7-21 dygn vid lagtjocklek på 30 mm.

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 31 DS/EN 13813 CT-C25-F6

Alfix PlaneMix 30
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EMICODE test enligt GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter (upprört med vatten)

Flytegenskaper EN-12706

Ca 135-145 mm

Användningstid

Ca 20-30 minuter ved +20°C

Gångbar

Efter 2 - 4 timmar vid +20°C

Beläggning:
 
- Plattsättning

Efter 1 - 7 dygn vid +20°C

- Tätskikt/plattor

Efter 3 - 7 dygn vid +20°C

- Täta beläggningar

Efter 3 - 21 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 28 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

25 - 30 N/mm²

Lagring

Min 6 månader i uöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF och draghållfastheten skall vara minst 1 N/mm².
Anhydrit med max 0,5% restfukt.
Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor.
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Cementslam slipas av och underlaget dammsugs. Släta glatta ytor matteras.
Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3.
Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.
Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10º C.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling skall utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar, golvavlopp mm.
Spackelmassan ha inte få vidhäftning till väggen.
Vid skikttjocklek över 5 mm rekommenderas självhäftande kantband.
Om avjämningen utförs i flera lag, skall ytan strykas med Alfix PlaneMixPrimer före varje nytt skikt.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 3,6 - 4,4 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning.
Använd bruksblandare för större spackelsatser.
Massan skall efter blandning vara klumpfri och lättflytande.
Blandningstid vid användning av borrmaskin med visp bör vara ca 2 min.
Alfix PlaneMix 30 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med en slät eller tandad spackel till en jämn och plan yta. För att minimera risken för slam i ytan skall vid större lagtjocklar än 10 mm den lägsta vattendoseringen gälla.


Min lagtjocklek vid betong: 2 mm.
Min lagtjocklek vid kontorsstolsbelastning: 4 mm.

 

OBS!
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden.
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Vattentätning: I våtutrymme skall alltid Alfix Tätningsmassa läggas ovanpå avjämningsmassan.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

Rester av PlaneMix 30 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)