PlaneMix 50

PlaneMix 50

Självutjämnande avjämningsmassa

  • För betong, klinker eller träbaserade skivor
  • För avjämning och planspackling på undergolv
  • Som ytskikt på lager- och industrigolv
  • Inomhus i torra och våta utrymmen
  • Mycket lämpligt vid renovering
  • För uppbyggnad av värmegolv
  • Skikttjocklek från 2 - 50 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver
Kan påföras manuellt eller med pump.

Färger

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.
För avjämning/gjutning tillsätts 30 liter Leca-kulor 2-4 mm till 20 kg pulver.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Innan beläggning av ytan kan den relativa fuktighet om nödvendigt mätas och avstämmas med det material ytan sen skall beläggas med. Uttorkning beror bl.a. på: Rumstemperatur, fuktighet i omgivningarna, ventilation samt underlagets sugförmåga.
Plattläggning: Kan normalt utföras efter 24 timmar.
Alfix Tätskiktssystem: Efter 24 timmar vid 0-35 mm tjocklek – efter 48 timmar vid 35-50 mm, tjocklek motsvarar ca 90% RF.
Vinyl, plastmatta och liknande limmade beläggningar: Från 1-3 dygn beroende av skikttjocklek.

Vid lämpligt uttorkningsklimat ca +20ºC/50% RF kan PlaneMix 50 beläggas enligt rekommendationen nedan:
Efter 24 timmar: Vid tjocklek 1 - 32 mm
Efter 48 timmar: Vid tjocklek upp till 40 mm
Efter 72 timmar: Vid tjocklek upp till 50 mm
Rekommanderad fuktinnehåll: Max 85% RF.

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 23 DS/EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5

Alfix PlaneMix 50
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke AR0,5 Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EMICODE test enligt GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

 

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter (upprört med vatten)

Flytförmåga EN-12706

Ca 125-135 mm

Användningstid

20 - 30 minuter vid +20°C

Gångbar

Efter 3 timmar vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

40 - 50 N/mm²

Draghållfasthet, betong

1,5 - 2,0 N/mm² vid 5 mm skikttjocklek

Lagringstid

Min. 6 månader i uöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF.
Anhydrit med max 0,5% restfukt.
Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor och ythållfasthet skall vara minst 1 N/mm².
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Cementslam slipas av och underlaget dammsugs. Släta glatta ytor matteras.
Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3.
Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.
Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10º C.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling skall utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar, golvavlopp mm.
Spackelmassan ha inte få vidhäftning till väggen.
Vid skikttjocklek över 5 mm rekommenderas självhäftande kantband.
Om avjämningen utförs i flera lag, skall ytan strykas med Alfix PlaneMixPrimer före varje nytt skikt.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 3,0-3,6 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret
under kraftig omrörning.
Använd bruksblandare för större spackelsatser.
Massan skall efter blandning vara klumpfri och lättflytande.
Blandningstid vid användning av borrmaskin med visp bör vara ca 2 min. Alfix PlaneMix 50 hälls eller
pumpas ut på underlaget och fördelas med en slät eller tandad tandspackel till en jämn och plan yta.

 

Min. lagtjocklek på betongunderlag: 2 mm.
Min. lagtjocklek på träunderlag: 10 mm.
Min. lagtjocklek som toppbeläggning: 5 mm (torra utrymmen).

 

Falluppbygnad: Vattenmängden minskas till ca 3 liter/20 kg pulver.
Avjämning/gjutning: Med inblandning av Leca-kulor i storlek 2-4 mm erhålls en lättarbetad massa, som kan påföras i lagtjocklek större än 50 mm. Ytskikt om 5-10 mm utförs med Alfix PlaneMix 50.

 

OBS!
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter

Rengöring

Rester av PlaneMix 50 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)