PlaneMix 60

PlaneMix 60

Självutjämnande fiberförstärkt avjämningsmassa

  • För betong, klinker eller träbaserade skivor
  • För avjämning och planspackling på undergolv
  • Inomhus i torra och våta utrymmen
  • Snabbhärdande
  • Ideal för golvlutning i utrymmen med väggnära golvbrunnar
  • Rekommenderas till värmegolv
  • Skikttjocklek från 5 - 60 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått snabbhärdande, cementbaserat och plastförstärkt pulver
Kan appliceras manuellt eller med pump.

Färger

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lag tjocklek.

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Innan beläggning av ytan kan den relativa fuktighet om nödvendigt mätas och avstämmas med det material ytan sen skall beläggas med. Uttorkning beror bl.a. på: Rumstemperatur, fuktighet i omgivningarna, ventilation samt underlagets sugförmåga.


Plattläggning: Kan normalt utföras efter 24 timmar

Alfix Tätskiktssystemar: Efter 24 timmar vid 0-35 mm tjocklek – efter 48 timmar vid 35-60 mm, tjocklek motsvarar ca 90% RF.

Vinyl, plastmatta och liknande limmade beläggningar: 24 timmar pr. 3 mm tjocklek motsvarar ca 85% RF.

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 32 DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix 60
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Provning utförd av SP- Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt SBi, Statens Byggeforskning i Danmark

Andra underlag

Tekniska data

Arbetsemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter (upprört med vatten)

Flytegenskaper EN-12706

Ca 100-110 mm

Användningstid

Ca 20 - 40 minuter vid +20°C

Gångbar

Efter 3 timmar vid +20°C

Beläggningsbar

Efter 24 timer vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

30 - 40 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Undergolv av betong med max fuktighet på 95% RF och
draghållfastheten skall vara minst 1 N/mm².
Keramiska plattor, terrazzo och trä.
För närmare information, kontakt vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Cementslam slipas av och underlaget dammsugs. Släta glatta ytor matteras.
Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3.
Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.
Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10º C.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling skall utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar, golvavlopp mm.
Spackelmassan ha inte få vidhäftning till väggen.
Vid skikttjocklek över 5 mm rekommenderas självhäftande kantband.
Om avjämningen utförs i flera lag, skall ytan strykas med Alfix PlaneMixPrimer före varje nytt skikt.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 3,2 – 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Använd eventuell blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandningstid ca 2 minuter med borrmaskin och visp.
Alfix PlaneMix 60 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med ett tandspackel till en jämn och plan yta.

 


Falluppbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvets förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet.
Efter ca 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas.

Min. lagtjocklek på betongunderlag: 5 mm. 

Min. lagtjocklek på träunderlag: 12 mm.

 

OBS!
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

Rester av PlaneMix 60 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)