PlaneMix S40

PlaneMix S40

Bassäng- och betongbruk

  • Speciellt avsedd för avjämning i bassänger
  • För reparation av alla typer betong, t.ex. socklar, altaner, trappor;
  • Till vägg och golv
  • För användning både inomhus och utomhus
  • Kompenserat för krympning och fiberförstärkt
  • Bra fästförmåga och tryckhållfasthet
  • Smidigt att jobba med
  • Skikttjocklek 5–40 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Fiber- och konstmaterialförstärkt pulver baserat på lågalkalisk, normalt sulfatbeständig cement.
Innehåller kvartssand med kornstorlek på upp till 1,2 mm.

Färger

Åtgång

Cirka 2,0 kg/m2 per mm skikttjocklek.

 

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 38 EN 998-1:2010
Alfix PlaneMix S40
Mineralsk puds
CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W0
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25 °C

Densitet

2,0 kg/liter utrörd med vatten.

Användningstid

1-2 timmar vid +20 °C

Vidhäftning på betong

≥ 2,0 N/mm2

Gångbar

24 timmar vid minst +15 °C

Vattentätning/plattsättning

2–3 dygn vid minst +15 °C.

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid minst +15 °C

Tryckhållfasthet

>40 N/mm²

Exponeringsklass

MX 4

Lagring

Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och svalt.

Bruksanvisning

Underlag

Betong

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, bärkraftigt samt rengjort från damm, fett, salt, beväxtning och annan smuts. Eventuell skadad betong huggs bort.
Beroende på underlagets beskaffenhet kan det vara nödvändigt med torr- eller våtsandblästring. Draghållfastheten ska vara ≥ 1,5 N/mm2.
Eventuella armeringsjärn ska korrosionsskyddas.
För att säkerställa optimal vidhäftning utförs alltid förbehandling med en blandning av Alfix PlaneMix S40 och Alfix PlaneMix Primer i förhållandet 1:1.
Förbehandlingsbruket påförs med kvast eller kraftig pensel över hela ytan.

Bruksanvisning

Upprörning sker med cirka 2,7 liter (golv) och cirka 3,0 liter (vägg) rent, kallt vatten för varje 20-kilossäck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd borrmaskin med rörkrok eller blandare. Efter ett par minuter rörs putsen om igen och är sedan färdig för användning.
Den färdigblandade putsen påförs det förbehandlade underlaget med murslev eller stålbrett inom 8 timmar efter förbehandlingen.
Kanter och övergångar ska vara vinkelräta till minst 5 mm djup för att undvika svaga övergångsskikt.
När putsen har satt sig, kan den bearbetas med rivbräda tills ytan är jämn och slät.
Maximal skikttjocklek: 40 mm.

 

Efterbehandling
Alfix PlaneMix S40 ska alltid skyddas mot snabb uttorkning för att undvika plastisk krympning och nedsatt styrka. Efterbehandlingen utförs med täckning av plastfolie de första 2–3 dygnen.
Vid temperaturer under +10 °C ska efterbehandlingstiden förlängas.


Obs!
Ytterligare vatten får inte tillsättas till putsen när den börjat hårdna. Utomhusarbete med puts bör utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25 °C, dock inte i direkt solsken. Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 °C, ska täckning ske.
Utvändig putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix S40 på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det hårdnat.
Cementbaserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)