PlaneMixPrimer

PlaneMixPrimer

Primer för Alfix PlaneMix golvspackel

  • Används som förbehandling på skilda typer av underlag
  • Förbättrar vidhäftningen för den fortsatta spacklingen
  • Inom- och utomhus
  • Fäster på de flesta underlag
  • Hög vattenfasthet
  • Låg emission

Produkt facts

Produkt

Polymerdispersion

Färger

Åtgång

Förpackning

1 liter, 2,5 liter och 10 liter plastdunkar.

Egenskaper

Allmänt

Underlaget skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får ej ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utföres med
Alfix Grundrent. Kontrollera att eventuell målarfärg sitter fast och inte smetar.

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

Min +10°C

Densitet

Ca 1,0 kg/ltr.

Torrtid

Min 1 timme vid +20°C

Lagringstid

Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Till normalt sugande underlag, blandas Alfix MixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3. Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.

Utomhus primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6. Alfix PlaneMixPrimer påförs med bred, kraftig pensel, kvast eller roller och arbetas grundligt in i ytan så att det inte bildas sjöar.

Ytan ska vara helt torr före vidare behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10ºC.


Minsta torrtid vid +20ºC: 1 timme.

Om avjämning/spackling utförs i flera skikt, ska PlaneMixPrimer mellan varje nytt skikt. Vid starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra primning.

Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen torkat. Torkad primer kan endast avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel till exempel aceton.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)