2K Tätningsmassa

2K Tätningsmassa

För vattentätning av underlag och till montering av Alfix Våtrumsmatta Pro innan plattsättning.

ETA godkänd enlig Etag 022 del 1 och del 2.

Uppfyller BBR krav till ånggenomgångsmotstånd på 1 000.000 s/m

  • Inom- och utomhus användning
  • Användningstid ca 3 timmar.
  • Smidig och lättarbetad
  • Snabbhärdande
  • Deformationsupptagande
  • Godkänd till våtrum
  • Till bassänger upp till 15 m vattendjup
  • Rekommenderas till källarväggar, balkonger och terrasser
  • Godkänd till radonsäkring

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder
- Alfix Quick Cement

Leveras i standard grå och infärgad vit.

Färger

Åtgång

1,5 kg/m² per mm tjocklek.

Förpackning

Plasthinkar om 4 kg och 10 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Golvbrunn

Till försegling vid golvbrunn används självhäftande Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanchett.
Montering av Alfix Tätskiktsduk/Brunnsmanchett sker genom att avlägsna halva skyddsfolien längs den perforerade linjen och trycka fast manschetten mot brunnen och underlaget. Brunnens krage/fläns avfettas noga innan montering.

 

Övergångar/Rörgenomföringar

I övergången mellan golv och vägg, i hörn och vid skiv- och elementskarvar, monteras tillskurna bitar av Alfix Seal-Strip, Alfix VT-remsa eller Alfix Armeringsremsa.

Rörgenomföringar förseglas med Alfix VT-rörmanchetter alternativt Alfix Seal-Strip.
Alfix Armeringsremsa och Alfix VT-remsa monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.

 

Skivskarvar
Till förstärkning av skivskarvar i det rollade system, används Alfix Armeringsremsor.

Beläggning

Märkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com

10
1073-CPR-314-1
14
1073-CPR-314-3
Alfix 2K

ETA-09/0047
ETA-11/0501

Ydeevnedeklaration nr. 18

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 18 EN 14891:2012
Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
EN14891: CM O1P
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm² Vandtæthed Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand ≥ 0,5 N/mm² Revneoverbygning ved normaltemperatur ≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C ≥ 0,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Plattsättning

Plattsättning

Montering av keramiska plattor utförs med Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix CombiFix eller Alfix ProFix, typ beroende av underlag och plattor.

Provningar

ETAG 022 del 1 och 2.
Produkten uppfyller dessutom kraven för användning i bassänger enligt de tyska provriktlinjerna:
”Testprinciper för beviljande av ett generellt provningscertifikat från förvaltningsmyndigheterna, för tätningsmaterial i kombination med beläggningar med kakel och plattor – del 1: Komposit-tätningssystem för flytande utläggning.“ Utgåva februari 2008.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+ 10°C - + 30°C

Densitet färdig blandning

1,2 - 1,3 kg/liter

Användningstid

Ca 2 timmar.

Torrtid

Första skiktet: Ca 1 timme vid +20°C
Andra skiktet: Ca 6 timmar

Tid till plattsättning

Ca 6 timmar efter senasta skiktet

Tid till full härdning

Ca 14 dygn vid +20° C

Dragvidhäftning, betong

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbeständighet

+60°C

Lagringstid

Minimum 6 månader i oöppnad förpackning.
Lagres frostfritt vid stabil temperatur förhållande mellan 10-25°C.
Stora temperatursvängningar kan förårsaka klumpbildningar i binder delen.

Bruksanvisning

Underlag

Puts, 2 dygn,
Betong, 14 dygn, max 90% RF
Lättbetong,
Betongelement min 1 månad,
Avjämningsskikt av bruk min 2 dygn,
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.


Hänvisning till "Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Förbehandling

Underlaget skall vara yttorr, fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam samt fri från cement hud, lösa partiklar och formolja.

Underlaget primas med Alfix Primer/Vattenspärr.

Alfix rollade system: I våtrum med massivkonstruktioner (våtzon 1 och 2) och skivkonstruktioner (våtzon 2) skall alla underlag påföras Alfix Primer/Vattenspärr outspädd i minimum 2 appliceringar. På starkt sugande underlag påföres Primer/Vattenspärr förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd i efterföljande applicering.

Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20° C.

Åtgång: Ca: 0,25 liter (motsvarande ca 300g) Alfix Vattenspärr per m².

Alfix folie system: I våtrum med skivkonstruktioner (våtzon 1) används Alfix Primer/Vattenspärr endast för reglering av sugförmåga. På sugande underlag påföres Primer/Vattenspärr förtunnad med vatten till eksempel 1:6.

Bruksanvisning

Alfix rollade system: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement blandas med spiralomrörare på borrmaskin till en jämn och klump fri massa. Vid upprörningen blandas cementen i bindern.

Användningstid: Ca 2 timmar.

Tätningsmassan påföres underlaget som ett heltäckande porfritt skikt.

Åtgång våtrum: 1,5 kg/m².

Åtgång bassänger och på källarväggar: Ca 2,5 kg/m².

Arbetet utförs med stål spackel i 2-3 omgångar.

Första påföringen som ett tunt, porrfyllande lag. Vid efterföljande påföring används ett 4 x 4 mm tandspackel.

Ytan glättas härefter med spackelns släta sida. Tätningsmassan skall täcka helt över armeringsremsor/tätningsband.

I bassänger används endast Alfix Tätningsmassa i standard grå och Alfix Tätningsband.

Torrtid efter första laget: ½ -1 timme.

Efter andra laget: Ca 6 timmar.

Vid låga temperaturer eller hög luftfuktighet är torrtiden längre, dock max. 24 timmar.

 

Alfix folie system: Vid montering av Alfix Våtrumsmatta är det lämpligt att tillsätta extra vatten.

Alfix 2K Binder tillsättas upp till 5 % kallt vatten och blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrörare på borrmaskin till en jämn och klump fri massa.

Vid upprörningen blandas cementen långsamt i bindern.

Tätningsmassan påföres med roller eller fintandad lim spackel.

Åtgång: Ca 500 gram per m².

Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn.

Gnid/stryk fast mattan med en mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Montering bör ske omedelbart efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassan.

 

Upprörning av delmängd
Blandningsförhållande: 3 delar bindemedel till 1 del cement efter volym.
Mät t.ex. upp 0,5 liter cement och 1,5 liter bindemedel i en ren hink av lämplig storlek och blanda med omrörare på borrmaskin till en slät blandning.

Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan tätningsmassan torkat.
Torkad massa kan endast avlägsnas mekaniskt.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)