Våtrumsmattan Pro

Våtrumsmattan Pro

Diffusionstätt våtrumsmatta

För vattentätning av underlag före installation/läggning av kakel.

  • Används inomhus
  • Snabb montering
  • Helarmerande och förstärkande
  • Hög diffusionstätskikt
  • Täcker sprickor i kritiska underlag
  • Godkänd till våtrum

Produkt facts

Produkt

Diffusionstätt våtrumsmatta av PP laminerad PE folie.
Längd: 30 m. Bredd: 1 m. Tjocklek: ca 0,5 mm

Färger

Åtgång

Förpackning

30 m per rulle.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com

14
1073-CPR-314-3
Alfix Banemembran Pro
ETA-11/0051
Ydeevnedeklaration nr. 22
 

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Ånggenomgångsmotstånd

> 3,8 mill s/m

Dragbrottöjning

200-300%

Torktid/gångbar/plattsättning

4-12 timmar vid +20°C

Temperaturbeständighet

-5°C - +70°C

Bruksanvisning

Underlag

Puts, 2 dygn
Betong, 14 dygn, max 90% RF
Lättbetong,
Betongelement min 1 månad,
Avjämningsskikt av bruk min 2 dygn,
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.
Hänvisning till “Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum”, BBV

Förbehandling

Underlaget skall vara yttorr, fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam samt fri från cement hud, lösa partiklar och formolja. I våtrum med skivkonstruktioner (våtzon 1) används Alfix Vattenspärr endast för reglering av sugförmåga. På sugande underlag påföres Alfix Vattenspärr förtunnad med vatten till eksempel 1:6.

Bruksanvisning

Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på underlaget som ett heltäckande lager, åtgång ca 0,5 kg/m². Använd t.ex. roller, pensel eller spackel.


Montering på vägg: Mät väggytorna och tillpassa våderna av Alfix Våtrumsmatta Pro till rummets höjd (minus 2-5 cm). Påför Alfix 2K Tätningsmassa med roller eller fintandad spackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m².  Montera våderna lodrätt i den våta tätningsmassa med 50-100 mm överlapp. Vid hörnskarvar svepas minimum 50 mm runt hörn. Skär fritt runt rör! Gnid/stryk fast våtrumsmattan med mjuk, slät plastspackel eller liknande lämpligt verktyg. Se till att det inte förekommer luftblåsor under mattan. Monteringen bör ske omedelbart efter påföringen av tätningsmassa. Överskjutande tätningsmassa i skarven jämnas/tas bort strax efter monteringen med pensel eller annat lämpligt verktyg.


Montering på golv: Gå vidare med montering på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta Pro till rätta längd. Påför Alfix 2K Tätningsmassa med en roller eller fintandad limspackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m². Våderna monteres kant i kant längs väggar och med 50 – 100 mm överlapp vid golvskarvar. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Rengöring

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)