IndustryFuge - CeraFill 18

IndustryFuge - CeraFill 18

Hög styrka fogmassa

  • För fogning av keramiska vägg- och golvklinker
  • Till områden med hög mekanisk belastning
  • Rekommenderas i tvätthallar, storkök och simhallar
  • För användning inom- och utomhus
  • För fogbredder från 2 till 18 mm
  • Mycket lätt att arbeta med
  • Hög mekanisk styrka
  • Förhöjd resistens mot kemikalier
  • Tål högtrycksrengöring

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat plasticerat pulver, tillsatt speciella fyllningsmedel. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i Manhattan stålgrå färg.

Åtgång

0,8 - 1,6 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

För fogning i tvätthallar, storkök, pooler och badanläggningar.
Fogning kan normalt utföras 48 timmar efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup. Plattor med en mat, ruggig eller öppen yta kan vara svårare att rengöra. Vid tveksamhet rekommenderar vi en testfogning.
Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.
Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.
Golvvärmen ökas stegvist med +5˚C per dygn till önskad temperatur har nåtts.
Max framlöps-temperatur +35˚C.

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

DS/EN 13888.

Andra underlag

Henvisninger

Säkerhetsdatablad Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Högtryckstvätt

Max 100 bar

Klassificering - EN 13888

CG 2, hög klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Blanda med 0,17 - 0,19 liter rent kalt vatten pr kg pulver. Var noga med vattendoseringen eftersom för hög vattentillsättning reducerar både styrka och resistens. Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvret under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och utan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ett par minuters vilotid. Kan med fördel vispas upp!

Alfix IndustryFuge påföres med fogbräda, alt. en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.
Inom ca. 15 - 30 minuter, eller när fogmassan är yttorr, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Efter en liten stund tvättas plattorna rena med en ren och väl urvriden svampen, som sköljs ofta i rent vatten.


OBS! För tidig avjämning/rengöring och användning av för mycket vatten, samt varierande uttorrkningsförhållande kan förorsaka färgskillnad samt flammiga fogar. Undvik om möjligt avsyrning. För att få fullständig härdning och styrka är det viktigt att fogarna hålls fuktiga de första 4–5 dagarna.
Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie de första 3 - 4 dygn. Det får ej häller stå vatten på fogarna under härdningen.
Skydda fogarna mot drag och kraftig uttorkning.
Undvik stora variationer i temperatur och luftfuktighet under härdningstiden.
Varierande eller olika uttorkning och för mycket vatten vid rengöringen kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.

Rengöring

Rester av Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning. Cementbaserade produkter härdar under vatten. Häll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)