RustiqFuge - CeraFill 20

RustiqFuge - CeraFill 20

Klinkerfog

  • För keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor mm.
  • För fogbredder från 5 mm till 20 mm
  • Ger en grovkornig, rustik fog
  • Inom- och utomhus

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.
Infärgat med ljusäkta pigmenten.
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 1,0 mm.

Färger

Levereras i grå och ljusgrå färg.
Färgnyckel kan beställas.

Åtgång

1,7 - 2,6 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

Egenskaper

Allmänt

Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samme djup.
Vid fogbredder under 5 mm rekommenderas Alfix FineFuge - CeraFill 5 eller Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.
Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn
efter fogningen.
Golvvärmen ökas stegvist med +5˚C per dygn till önskad temperatur har nåtts.
Max framlöps-temperatur +35˚C.

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C
Krav för godkända våtrum +10° C.

Densitet

2,1 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

3-4 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Fogning kan normalt utföras 2 dygn efter avslutad sättning/läggning, beroende på vilken fästmassa som används.
Fogbruket blandas med ca 0,2 Iiter rent vatten per kg pulver till en smidig konsistens.
Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 påföres med fogbrätt alt. en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.
När fogmassan har ”satt sig”, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.
Vid icke sugande plattor kan man, omedelbart efter att fogarna är fyllda, strö torr RustiqFuge - CeraFill 20 över ytan. Efter kort tid, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock, och därefter används en väl urvriden fuktig svamp. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna släta.
Eventuell "fogfilm" på syrafasta ytor kan, efter 1 - 2 dygn, tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a’ eller Alfix Klinkerrent.

 

OBS!
Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås.
Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie.
Undvik stora temperatur och fuktvariationer under härdningstiden. Varierande sugförmåga från plattornas kantor och/eller för mycket vatten vid rengöring kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.
Färgskillnaderna minskar vid dagligt bruk. För att påskynda processen rekommenderas tvättning med till exempel såpa.

Rengöring

Rester av RustiqFuge - CeraFill 20 på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning.
Cementbaserade fogmassor härdar under vatten. Häll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)