UniversalFuge - CeraFill 10

UniversalFuge - CeraFill 10

Universalfog

 • För ikke eller svagt sugande kakel, klinker, mosaik och natursten
 • Fogbredd från 2 mm till 10 mm
 • Ljusa och intensiva färger
 • Vatten och smutsavvisande
 • Hög styrka och flexibilitet
 • Användning inomhus och utomhus
 • Ger en enhetlig yta
 • Smidig konsistens

Åtgångsberäknere

FÖRBÄTTRAD UNIVERSALFOGMASSA FÅR NYTT NAMN

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.
Infärgat med ljusäkta pigmenten.
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i: Vit, Grå (opigmenterad), Ljusgrå, Manhattan Stålgrå, Koksgrå, Antracitgrå, Svartgrå och Ljus beige.

Färgnyckel kan beställas

Åtgång

0,5–1,5 kg per m² beroende av plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

 

Enhet Färg Artikelnr
5 kg Vit 4505
5 kg Grå 4045
5 kg Ljusgrå 4515
5 kg

Manhattan Stålgrå

4525
5 kg Koksgrå 4535
5 kg Antracitgrå 4565
5 kg Svartgrå 4545
5 kg Ljus beige 4555

 

Enhet Färg Artikelnr
20 kg Vit 4501
20 kg Grå 4041
20 kg Ljusgrå 4511
20 kg Manhattan Stålgrå 4521
20 kg Koksgrå 4531
20 kg Antracitgrå 4561
20 kg Svartgrå 4541
20 kg Ljus beige 4551

Egenskaper

Allmänt

Användes till plattor, klinker, mosaik och natursten. Til fogning av starkt sugende plattor rekommenderas Alfix FineFuge - CeraFill 5. Till natursten rekommenderas Alfix QuickFuge Premium 8. Vid fogbredder över 10 mm användes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 20.
Fogning kan normalt utföras 48 timmar efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup. Plattor med en mat, ruggig eller öppen yta kan vara svårare att rengöra. Vid tveksamhet rekommenderar vi en testfogning.
Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.
Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.
Golvvärmen ökas stegvist med +5˚C per dygn till önskad temperatur har nåtts.
Max framlöps-temperatur +35˚C.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.
Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

 

 • Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger. Åtgärd: Tvätta med t.ex. Alfix Syr á.
 • Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka. Åtgärd: Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.
 • Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå. Åtgärd: Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.
 • Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen. Åtgärd: Tvätta av flera gånger med en blandning av tvålflingor och vatten.

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Enligt EN 13888

Andra underlag

Henvisninger

Alfix rengöring- och skötselprogram
Produktinfo för:
Alfix FineFuge - CeraFill 5
Alfix QuickFuge Premium 8
Alfix IndustryFuge - CeraFill 18
Alfix RustiqFuge - CeraFill 20
Alfix Syr a’
Säkerhetsdatablad

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C
Krav för godkända våtrum +10° C.

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Klassificering - EN 13888

CG 2 W A, högsta klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Blanda med 0,20 - 0,24 liter rent kalt vatten pr kg pulver. Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvret under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och utan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ett par minuters vilotid. Kan med fördel vispas upp!


Alfix Universal fog påföres med fogbräda, alt. en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.
Inom ca. 1 timme, eller när fogmassan är yttorr, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Efter en liten stund tvättas plattorna rena med en ren och väl urvriden svampen, som sköljs ofta i rent vatten.


OBS ! För tidig avjämning/rengöring och användning av för mycket vatten, samt varierande uttorrkningsförhållande kan förorsaka färgskillnad samt flammiga fogar.
Eventuell ”fogslöja” på syrafasta plattor, kan efter 12–24 timmar tas bort med ättika/vatten 1:10. Vid mera fastsittande fogslam/-slöja rekommenderar vi ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a’.
Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie de första 3 - 4 dygn. Det får ej häller stå vatten på fogarna under härdningen.

Rengöring

Rester av Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 på plattor och verktyg tas bort med vatten, innan fogmassan härdare.
Cementbaserade produkter härdare i vatten, skölj därför aldrig rester ut i avlopp.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)