DuraPuds 800 SR

DuraPuds 800 SR

Silikonhartsbaserad putsfärg

  • Inom- och utomhus
  • Används som slutputs på isoleringssystem, skivunderlag, betong och puts
  • Färdigrörd och lätt att arbeta med
  • Vattenavvisande och väderbeständig
  • Ytan skyddas mot beväxtning
  • Diffusionsöppen, klass V1
  • Stabil och hållfast yta

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Färdigblandad putsfärg baserad på silikonharts. Infärgad med ljusäkta färgpigment.

Färger

Levereras infärgad i vit. Kan tonas enligt Alfix färgkarta.
Vid användning på isolerings system, får endast färger som reflekterar mer ljus än 20 % användas.

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm skikttjocklek.
Kornstorlek Åtgång per m² 1,5 mm 2,5 kg

Förpackning

15 kg plasthink.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 21 EN 15824:2009
Alfix DuraPuds 800 SR Udendørs puds
Vanddampdiffusion V1 Vandabsorption W3
Vedhæftning på beton ≥ 0,3 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD
Varmeledningsevne NPD Brandklasse A2-s1,d0
stoffer Se sikkerhedsdatablad på alfix.com

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6–1,8 kg/liter

Ångdiffusion

Sd 0,05–0,10 m/klass V1

Vattengenomsläpplighet

<0,10 kg/m²√h/klass W3

Torktid

24 timmar vid minst +15 °C

Exponeringsklass

MX 3.1

Fullt belastbar

Efter 14 dygn vid minst +15 °C.

Lagringstid

Minst 12 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring

Torrt, frostfritt och svalt utan direkt sol

Bruksanvisning

Underlag

Murverk, betong, puts, Alfix Durapuds, cementbaserade skivor, samt befintliga målade ytor.
Underlaget ska framstå full härdad och yttorr.
Nyputsad fasad med Alfix Durapuds ska som minimum vara 2 dygn och yttorr innan det påförs
Durapuds 800 SR.
Vi rekommenderar, att nygjuten betong och nymurade fasader inte behandlas det första året.

Kontakta gärna vår servicetekniska avdelning för mer information

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt, jämnt och rengjort från damm, murbruksrester, fett, salt, beväxtning och annan smuts.
Starkt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd 1:6 med vatten. Alternativt kan underlaget grundas med Alfix DuraDec 8000SR fasadfärg, utspädd med vatten i förhållandet 3:1 (ca 30% vatten).
För bättre täckförmåga rekommenderar vi att det grundas med samma färg.

Eventuella ojämnheter slipas bort.
Utjämning av gropar kan utföras med Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810.

Bruksanvisning

Putsen omröras noggrann före användning med en långsamtgående visp. Önskas en tunnare konsistens kan upp till 5 % vatten tillsättas. Alfix DuraPuds 800 SR påförs underlaget med stålspackel i en lagertjocklek som motsvarar kornstorleken.
Omedelbart efter bearbetas ytan med putsbräda av plast tills ytan fått en enhetlig struktur och skikttjocklek. Se till att hela tiden hålla verktyget rent från överbliven puts.
För att undvika övergångslinjer bör väggytan åtgärdas i en arbetsgång.

 

Obs!

Mörka färger är särskilt känsliga för påverkningar av vädret under utförandet, samt av underlagets ytskikt och sugförmåga. Detta kan orsaka variationer, eller färgskillnad i det färdiga resultatet. Det är därför ytterst viktigt, att man vid användning av mörka och starka färger, ser till att underlaget framstår med en
enhetlig yta och sugförmåga. Putsarbetet planeras så att hela väggytor bearbetas i én arbetsgång, utan skarvar. Väggytan ska skyddas mott vind/väder och uttorkning under och efter putsarbetet.

 

Färgad fasadputs
Vid eventuell återbeställning rekommendera vi, att blanda innehållet i emballage av olika produktionsnummer, för att undvika kulörskillnader. Infärgad Fasadputs kan inte returneras.

 

Utomhusarbete med puts bör utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25°C, dock inte i direkt solsken.
Vid risk för regn eller temperaturer under +5°C ska fasader täckas.
Utomhus putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 800 SR på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det torkat.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)