PlaneMix 25 exterior

PlaneMix 25 exterior

Självutjämnande golvspackel. Inom- och utomhus

  • Rekommenderas till ytor som kräver en färdig yta för beläggning
  • För avjämning och planspackling på undergolv
  • Till terrasser, balkonger, tvätt- och industrihallar
  • Till rum med risk för kapillärt uppstigande fukt
  • Inom- och utomhus
  • Gångbar efter 3 timmar
  • Vatten och frostbeständig
  • Till uppbyggnad av fall
  • Rekommenderas till värmegolv
  • Lag tjocklek från 2 - 25 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver.

Färger

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Före beläggningen av ytan skall den relative fuktigheten mätas och avstämmas med det material som skall beläggas på ytan. Uttorkning beror bl.a. på temperatur, fuktighet och ventilation samt av den underliggande konstruktionen.


Plattläggning: 24 timmar vid +20°C.
Vattentätning och plattläggning: tidigast efter 2 dygn vid +20°C .

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 30 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 25 exterior
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EMICODE test enligt GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter (upprört med vatten)

Flytegenskaper EN-12706

Ca. 115-125 mm

Användningstid

20 - 30 minuter ved +20°C

Gångbar

Efter 3 timmar vid +20°C

Belastningsbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

25 - 35 N/mm²

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF och draghållfastheten skall vara minst 1 N/mm².
Anhydrit med max 0,5% restfukt.
Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor.
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Utomhus
Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Samtidigt skall underlaget vara vatten och frostbeständigt.
Befintligt betonggolv slipas/rensas innan spackling.
Betongunderlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten i förhållande 1:6.
Till täta underlag används Alfix Epoxi Grunder med sandtillsättning på ytan
Temperaturen skall inte vara lägre än +10ºC.
Primning alla andra underlag: Kontakta vår Service-tekniska avdelning.
Primern skall vara torr innan vidare behandling, normalt ca 1 timme vid +20ºC.
Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer eller Epoxi Grunder
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar och golvavlopp.
Spackelmassan får inte få vidhäftning till väggen. Vid lag tjocklek över ca 5 mm monteras självhäftande kantband.
Om avjämning utförs i flera lag, skall primning ske vid varje nytt lag.

 

Inomhus
Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Rengöring av fett och tvålrester görs med Alfix Grundrent. cementslam slipas av och underlaget dammsugs.
Släta glatta ytor matteras.
Betongunderlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten i förhållande 1:3.
Primning alla andra underlag: Kontakta vår Service-tekniska avdelning.
Rumtemperaturen skall inte vara lägre än +10°C.
Primern skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar och golvavlopp.
Spackelmassan får inte få vidhäftning till väggen. Vid lag tjocklek över ca 5 mm monteras självhäftande kantband.
Om avjämning utförs i flera lag, skall primning ske vid varje nytt lag.

Bruksanvisning

Blandning görs med 3,2 - 3,6 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Använd eventuellt blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången.
Blandningstiden är ca 2 minuter med borrmaskin och rörkrok.
Alfix PlaneMix 25 hälls eller pumpas ut på undergolvet och fördelas med en tandad spackel till en jämn och plan yta.
Vid lag tjocklek över 25 mm kan ytan sandtillsättas med torkad kvartssand.

 

OBS!
Extra vatten får inte tillsättas spackelmassa som har börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar, och lägre temperatur förlänger torrtiden.
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Skydda spackel laget speciellt de första 3 dygnen, täck eventuellt med plastfolie.
Spackel lagets färg och utseende påverkas av underlagets fuktighet och vädrets inflytande.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.
Avsluta alltid med beläggning, till exempel keramiska plattor.

Rengöring

Rester av PlaneMix 25 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)