PlaneMix S8 rapid

PlaneMix S8 rapid

Byggbar finspackelmassa

  • Till finnspackling och reparation av ojämnheter
  • Till fasta underlag t.ex. betong, keramik och trä
  • Vid tjocklek över 3 mm kan tillsättas extra sand.
  • Inomhus till väggar och golv
  • I torra och våta utrymmen
  • Lätt bearbetad, god konsistens
  • Utan primer på betongunderlag
  • Beläggningsklar efter 2 timmar
  • Skikttjocklek från 0 - 8 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått snabbhärdande, aluminatcementbaserat och plastförstärkt pulver.

Påföres manuellt med handspackel.

Färger

Åtgång

Ca 1,1 kg/m² per mm lagtjocklek

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 5 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 36 EN DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S8 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/ltr. (upprört med vatten)

Användningstid

Ca 20 min. ved +20°C
Ca 40 min. ved +15°C

Gångbar

1 timme vid +20°C

Beläggningsklar

Efter 2 timmar vid +20°C

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

20 - 30 N/mm²

Böjdraghållfasthet

7 - 9 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Fasta underlag av betong med fuktighet på max 95 % RF.

Gips, keramiska plattor, terrazzogolv och trä.

För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Ytor med cementslam och glättade betongytor skall slipas och dammsugas.
Cementbaserade underlag är klara för spackling utan primer. Övriga underlag skall behandlas med Alfix PlaneMixPrimer innan spackling.
Använd Alfix PlaneMixPrimer efter underlagets beskaffenhet.
Rumtemperaturen bör inte understiga +10ºC.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med ca 0,28 liter rent, per kg beroende på uppgift och önskad konsistens.

Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning tills blandningen har en klumpfri och smidig konsistens. Alfix PlaneMix S8 Rapid påföres och bearbetas med en slät stålspackel.

Öppentid: Ca 20 minuter vid +20ºC.

När spackelmassan börjar härda kan den formas, glättas eller filtas med en fuktig svamp.
PlaneMix S8 Rapid kan användas i lagtjocklek upp till 8 mm.

Eventuell efterslipning utförs lättast mellan 2-24 timmar efter utläggning.
Minsta lagtjocklek vid kontorsstolsbelastning: 1,5 mm.


OBS!
Blanda inte större satser än vad som används inom öppettiden.

Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.

Vattnets temperatur påverkar härdningstiden!

Överdosering av vatten medför minskad styrka i spacklet.

Spackellaget skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverken.

Vid användning i våtutrymmen skall ytorna utföras med membran.
Ôppnad förpackning tillslutas tät efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix S8 Rapid på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)