M-Silicon

M-Silicon

Högelastisk fogmassa

  • För rörelsefogar i keramiska beklädnader
  • Till våtrum och sanitära installationer
  • Inom- och utomhus
  • Svamp- och mögelavvisand
  • Missfärgar inte natursten
  • Lämplig för pooler och badanläggningar
  • Lämplig för fasader
  • Fogbredder från 5 till 15 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas. Härdar med hjälp av luftfuktighet. Neutralt härdsystem.

Färger

Alfix M-Silicon levereras i färger avstämda med Alfix fogbruk:

Brillantvit, grå, ljusgrå, stålgrå, koksgrå, antracitgrå, svartgrå, ljus beige och jura beige.

Åtgång

Fogdimension, B x D
Åtgång
6 x 3 mm
ca 16,0 lpm/patron
8 x 4 mm
ca 9,0 lpm/patron
10 x 5 mm
ca 5,5 lpm/patron
15 x 7 mm
ca 2,5 lpm/patron

Förpackning

0,30 liter/patron.

 

Enhet Färg Varenr.
0,30 liter patron Ljusgrå 6110
0,30 liter patron Grå 6120
0,30 liter patron Svartgrå 6130
0,30 liter patron Koksgrå 6150
0,30 liter patron Stålgrå

6160

0,30 liter patron Ljus beige 6170
0,30 liter patron Jura beige 6175
0,30 liter patron Antracitgrå 6180
0,30 liter patron Brilliantvit 6190

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Yta
Fogen bör vara en sluten jämn yta utan hål och spår. Olämplig bearbetning eller för sen glättning med
tydliga spår och hål som följd bör undvikas.


Utformning
Fogarna bör vara fyllda och anpassade efter kakelplattornas ytskikt och användningsområde. Fogen är
utformad så att den inte ligger djupare än kakelplattorna för att undvika vattenansamling på ytan. Fogar
längsmed vertikala begränsningar utförs med en kant riktad bort från den vertikala ytan.


Styrka
Efter härdning bör fogen vara fast och ha god vidhäftning mot kakelplattorna.
Fogen härdar med hjälp av luftfuktighet, och lite vatten för glättning påskyndar yttorkningen.
Mycket vatten stör härdningsprocessen. Fuktiga vidhäftningsytor förhindrar vidhäftning.
Fogens elasticitet är som bäst när fogen enbart fästs på två sidor. Därför bör bottenstopp eller glidtejp
användas i botten.
Kontroll av vidhäftning till kakelkanter utförs genom att trycka ett ca 50 mm långt och oelastiskt instrument
försiktigt in mitt i fogen.


Färg
Alla fogar ändrar färg över tid – ingen fog kommer efter flera års bruk att ha samma färg som vid installation.
Färgförändringar eller missfärgningar av silikonfogar, som utlöses av kemisk växelverkan med rengöringsmedel
eller ångor från dessa, utsläpp från målning, trämöbler eller liknande är ej reklamationsberättigat.

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
16

DOP No. 41

EN 15651-3
Alfix M-Silicon
Sealant for facade for
interior and exterior
application and for joints
Reaction to Fire (EN 13501) NPD Release of chemicals dangerous to the environment and health See product safety sheet on www.alfix.com
Conditioning: Method A (ISO 8340). Substrate: Glass without primer, aluminium without primer.
Water tightness and air tightness
Resistance to flow (ISO 7390) ≤ 2 mm Evaluation of the action
of microorganisms (ISO
846)
0
Loss of volume (ISO 10563) ≤ 10% Durability (EN 15651) Pass
Tensile properties at
maintained extension
after immersion in water
(ISO 10590)
No failure    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EN 15651
Alfix M-Silicon överensstämmer med reglerna i FDA CFR 21 §177.2600 och EG nr 1935/2004 avseende
material och föremål som kan komma i indirekt kontakt med livsmedel.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

-20°C - +40°C

Densitet

1,33 kg/liter

Yttorr

10 - 30 minuter

Härdningstid

Ca 1 mm/dygn

Temperaturbeständighet

-40°C - +150°C

Hårdhet

Ca 24 shore A

Dragbrottöjning

Ca 550 %

Krympning

Ca. 7%

Lagringstid

Ca 12 månader i oöppnad förpackning och i svalt utrymme

Bruksanvisning

Förbehandling

Allmänt: Underlaget skall vara torrt och väl rengjort.
Ytan dammsugas och avfetta med T-Sprit el. Aceton
Metall och plast ska slipas (ruggas).
Vid keramisk beklädnad ska fogarna rensas för ev. fix/fog rester - enda ner till underlaget, så att häftytan blir hela plattans tjocklek.
Djupare fogar skall fyllas med lämplig skumprofil till underkant platta, så att fog djupet i mitten av fogen motsvarar ca. halva fog bredden. Det kan rekommenderas att använda maskeringstape längs fog kanterna.

Pool och bassänger: Underlaget (häftytorna) i bassängen skall alltid primas och fog bredd bör vara mellan 10 -15 mm. Fogar skall fyllas med lämplig skumprofil (rund profil eller liknande) så att fog djupet i mitten av fogen motsvarar ca. halva fog bredden, och häftytan blir hela plattans tjocklek. Maskeringstape monteras längs fog kanterna. Alfix P-Primer påförs på båda häftytor i ett jämnt skikt.
Primern skall vara helt torr innan fogningen.

Bruksanvisning

Fogarna skall fyllas helt och efterslätas inom 15 minuter med en våt träpinne eller stålspackel.

Rengöring

Före härdning kan fogmassan avlägsnas med aceton. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)